Organisasjon

NCE Tourism – Fjord Norway er organisert gjennom et prosjektråd, en styringsgruppe og prosjektledelsen som overtar rollen av fasilitatoren. Øverste organ av NCE Tourism – Fjord Norway prosjektet er prosjektrådet. En styringsgruppe veileder prosjektet, mens prosjektledelsen gjennomfører prosjektet operativt.

Prosjektledelse NCE Tourism – Fjord Norway

Direktør
Dag Jarle Aksnes

Tel: +47 917 57 001
Epost: dag@ncetourism.com

Utdannet ingeniør. Har tidligere lang erfaring fra næringslivet som regiondirektør på Vestlandet  i flere selskaper som Vesta Forsikring, Vestlandske Salslag, Avinor og OBOS. Dette har medført mye reising,  og god kjennskap til hele Fjor Norge regionen. Som leder i Avinor ble reiselivet et satsningsområde for å tiltrekke nye flyruter og bidra til mer innkommende trafikk til Vestlandet. Natur og opplevelser var hovedfokus for å lykkes med dette arbeidet.


Per Gunnar Hettevik

Seniorkonsulent
Per Gunnar Hettervik

Tel: +47 480 92 305
Epost: pergunnar@ncetourism.com

Bachelor i reiselivsplanlegging. Har jobbet med turproduksjon, kulturprosjekt, destinasjonsetablering og som reiselivssjef. Over 20 års erfaring som gründer, kokk og driver av restaurant/konferansesenter med fokus på lokal gourmetmat. Spesielt fokus på lønnsomhet, markedsbasert produktutvikling, tett kontakt med incoming- og turoperatører, etablerer- og bedriftsrådgiving, mat og helhetlig opplevelsesprodusjon.


Synnøve Aabrekk

Seniorkonsulent
Synnøve Elisabeth Aabrekk
Tel: +47 416 22 807
Epost: synnove@ncetourism.com

Bachelor i internasjonal markedsføring. Master i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon. Erfaring som reiselivssjef og daglig leder i næringsutviklingsselskap. Over 20 års erfaring som bedriftsrådgiver med fokus på strategi og markedsutvikling, forretningsmodellering, strukturprosesser for destinasjonsselskap og som prosjektleder for flere kultur- og reiselivsprosjekt. Spesielt fokus på utviklings- og konseptualiseringsfasen i produktutviklingen.


Trond Amland

Seniorkonsulent
Trond Amland
Tel: +47 908 55 755
Epost: trond@ncetourism.com

Med en MBA i Merkevareledelse fra NHH har han videreutviklet Fløibanen, ikke bare som en kjent og kjær attraksjon, men også som en av de sterkeste merkevarene i landet. Under hans ledelse er det blitt gjennomført en omfattende merkevareprosess for å posisjonere selskapet og merkevaren Fløibanen i nasjonal og internasjonal sammenheng. 30 års erfaring innen reiselivet på Vestlandet gir deg den faglige tyngden du trenger for å utvikle ditt produkt, reisemål, opplevelse eller attraksjon i riktig retning.


Trond Amland

Prosjektkoordinator
Iselin Andrea Ødemark
Tel: +47 405 52 924
Epost: iselin@fjordnorway.com

Bachelor i Marketing Communication fra California Lutheran University. Stor interesse – og kunnskap om Adventure Travel. Når hun ikke er på kontoret så er hun på en reise, fjelltopp eller skitur.
Jobber 50% for NCE Tourism og 50% for Fjord Norge AS.


Prosjektrådet

Partnerne i NCE Tourism – Fjord Norway organiseres i et Prosjektråd. Prosjektrådet utgjør prosjektets programråd (generalforsamling). Rådet møtes årlig, og hver partner har en stemme.
Rådet er et rådgivende organ som har rapporteringsrett og består avprosjektets partnere. På møtene vil det fremlegges en overordnet statusrapport for prosjektet. I tillegg utnevner programrådet sinerepresentanter i styringsgruppen.

Styringsgruppen

Styringsgruppen i NCE Tourism Fjord Norway tar de løpende, overordnete strategiske beslutninger i prosjektet, og har ansvar for økonomiske disponeringer innenfor rammen av prosjektets mandat.

Styringsgruppen er sammensatt med partnere som representerer ulike deler av reiselivets verdikjede.

Leder av styringsgruppen
Roar Harsvik, Destinasjon Nordvest AS

Kontraktspartner / Landsdelsselskap
Kristan B. Jørgensen, Fjord Norge AS

Opplevelsesbedrifter
Kaia Finne, Myrkdalen Fjellandsby
Anne Stine Mathisen, Contrast Adventure AS

Transport
Helge Otto Mathisen, Color Line AS

Overnatting
Nils-Henrik Geitle, De Historiske Hotel & Spisesteder

Tur-formidling
Steinar Aase, Fjord Tours

Destinasjonsselskap
Ståle Brandshaug, Visit Sognefjord

Forskning
Truls Engstrøm, UiS
Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforskning (observatør)

Offentlig
Fylket som har sekretariat for Vestlandsrådet 2015: Randi Klæbo, Rogaland (observatør)

Innovasjon Norge
Marit Giske-Nilsen, representant regionen (observatør)
Audun Pettersen, Reiseliv og Kultur (observatør)