Måned: mars 2019

Foto Øyvind Waitz

Topptur-turisme på ski, etterord fra samlingen på Vatnahalsen

 Fjord Norge/NCE Tourism gjennomførte  5.-6. mars en samling på Vatnahalsen med topptur-turisme på ski...

/ 26. mars 2019

TOPPMØTE OM BÆREKRAFTIG REISELIV

Oppfølging av «Veikartet fra reiselivsnæringen i Norge» fra 2017 Næringsministeren og Klima –...

/ 26. mars 2019

Inspirasjon-og kompetansesamling i regi av Smak av Kysten // Matarena

Den 11 og 12 mars var alle partnere i NCE Tourism invitert til...

/ 19. mars 2019

Det beste av Fjord & Nord

I samarbeid med Arctic-365, Widerøe og enkeltaktører er det utviklet 8 dagers kombinasjonspakker...

/ 11. mars 2019