I samarbeid med Arctic-365, Widerøe og enkeltaktører er det utviklet 8 dagers kombinasjonspakker mellom fjord og nord som skal testes på NTW i Ålesund i begynnelsen av april. Fisking er sentralt i pakkene, men dette skal kombineres med andre aktiviteter og matopplevelser av høy kvalitet. Widerøes direkterute mellom Troms og Bergen benyttes for å få til en mest mulig optimal transport for våre gjester.

En markedsundersøkelse blant utvalgte turoperatører ligger til grunn for arbeidet, og det utvikles markedsmateriell til NTW hvor pakkene skal testes av de involverte aktører, Arctic-365 og Fjord Norge.

Norges Sjømatråd deltar i prosjektgruppen og er positive til et samarbeid på tvers av reiselivs- og sjømatnæringen.

22. – 23. mai arrangerer Innovasjon Norge en workshop for fiske hvor prosjektet har holdt av noen plasser til aktuelle aktører. Et evalueringsmøte planlegges i juni der pakkene og erfaringene fra NTW skal evalueres, samt at organisering og videre planlegging vil stå sentralt.

Postet av Gry Bystøl