Regjeringens kompetansereform

I går (23.10) hadde NCE Tourism gleden av å delta på regjeringens toppmøte om kompetansereform – Lære hele livet.På møtet deltok både Statsminister og mange statsråder.Arbeidslivet endrer seg raskt og stiller økende krav til kunnskap og kompetanse. Uten kunnskap og ferdigheter som arbeidsgiver trenger, er det lett å falle utenfor. Ferske tall fra NHOs Kompetansebarometer viser at seks av ti norske bedrifter melder om kompetanseunderskudd.

Disse tallene er nok også representative for reiselivsnæringen. Vi fikk en åpen og god diskusjon direkte med Statsministeren under møte, og alle innspill fra deltakerne vil bli tatt videre med i regjeringens behandling av denne saken.

Postet av Gry Bystøl