Discovery Route brer om seg i omfang og innhold. Prosjektet har siden oppstarten fått med flere partnere både på overnattings- aktivitets- og opplevelsessiden. De nyeste partnerene er Bergen Basecamp, Voss Active, Ravnafloke, Outdoorlife Norway, Verkshotellet, Kronen Gård og Sola Strand Hotell.

15.-16. februar var det samling på Ullensvang Hotell for å jobbe videre med konseptutvikling, merkevarebygging og testtur for britiske turoperatører 6.-13.mai

IMG_5504

Trond Amland, NCE Tourism Fjord Norway holder et innlegg om hvordan Discovery Route bør bygges som merkevare.

«Discovery Route» er et historisk rundreisekonsept som går fra fjordbyene Stavanger til Bergen langs Nasjonal Turistveg i Ryfylke og i Hardanger og forbi Prekestolen og Trolltunga, prosjektet skal jobbe med konsept og produktutvikling av opplevelsesprodukt for rundreiser og baseferier langs ruta sier prosjektleder Laila Steine.

På 1800-tallet ble de første pakkede reiserutene på Vestlandet solgt som «Discovery Route» av reisebyrået Thomas Cook og «The new inland Route» (Stavanger Turistforening).

Erfaringene gjennom arbeidet med forprosjektet har vært positive og en av hovedkonklusjonene som kom frem var at det er et stort potensiale i det å få gjester i regionen til å oppholde seg lengre langs ruten gjennom å dra nytte av større «reiselivsfyrtårn» som ligger langs ruten som bl.a. Trolltunga og Preikestolen. Det er også behov for å utvikle nye attraksjonspakker, benytte eksisterende tilbud og løfte disse bedre frem bl.a. gjennom pakking og distribusjon av helhetlige reiseopplevelser.

 

Med Stavanger og Bergen som de to største fjordbyene og med regionen Hardanger med Trolltunga og Ryfylke med Preikestolen, ser man et stort potensiale å gjøre «Discovery Route» til et rundreisekonsept som tar utgangspunkt i noen av de mest populære reiselivsproduktene som Fjord Norge regionen har å by på. «Discovery Route» går gjennom 2 nasjonale turistvegstrekninger; Nasjonal Turistveg Ryfylke og Nasjonal Turistveg Hardanger. Gjennom produktet «Discovery Route» viser forprosjektet at et er gode muligheter å få pakket, distribuert og solgt de nasjonale turistveg strekningene med sine aktivitets- og opplevelsestilbud som en del av et større og mer helhetlig reiselivsprodukt.

 

I arbeidet med «Discovery Route» har mye av fokuset vært å knytte nettverk på tvers av kommuner og fylkesgrenser og med bedrifter som deler felles mål og engasjement for Discovery Route. Arbeidet startet med en sterk base i Suldal grunnet sterk historisk forankring i regionen.  En ser at det er behov for å knytte til seg flere bedrifter innenfor aktivitets- og opplevelsessektoren da det er disse som utgjør attraksjonskraften og det unike i fremtidige pakker. Gjestene velger aktivitet og opplevelser, gjerne i en tematisert form. Overnattingsbedriftene representerer en økonomisk og ressursmessig tyngde i prosjektet, men innser at de også representerer en reiselivsmessig infrastruktur i prosjektet mer enn en attraksjonsverdi som i seg selv vil kunne være salgsutløsende.

 

Hovedfokuset for prosjektet fremover vil derfor være på konsept- og produktutvikling med pakking av salgbare produkter til betalingsvillige målgrupper. Gjennom dette vil man søke å oppnå økt konkurranseevne og lønnsomhet for reiselivsbedrifter langs ruten fra Stavanger til Bergen.

 

 

Postet av Dag J. Aksnes