Discovery Route, en 100 år gammel turistrute får sin renessanse for opplevelsesturister.
På 1800-tallet ble de første pakkede reiserutene på Vestlandet solgt som «Discovery Route» av reisebyrået Thomas Cook og «The new inland Route» (Stavanger Turistforening).

Reisen gikk med båt fra Stavanger til Sand i Ryfylke, videre med hest og karjol til Suldalsosen og med MS Suldalsdampen til Nesflaten, videre med hest og karjol opp Bratlandsdalen via Røldal og til Odda. Trekkplasteret for turen var den ville og uberørte naturen ved den sørlige inngangen til Fjord Norge. Langs ruten var det et aktivt reiseliv med flere ærverdige hotell i mindre bygder, mange i sveitser stil. Ruten hadde sin storhetstid fra 1882 til 1905 og aktiviteten avtok gradvis på starten av 1900 tallet. Ruten er like aktuell i dag som den var den gang med god infrastruktur, overnattingssteder, aktivitets- og opplevelsestilbud og et unikt natur- og kulturlandskap langs ruten.

Arbeidet med å revitalisere «Discovery Route» startet i Suldal i 2008 gjennom et VRI prosjekt der de største reiselivsbedriftene i Suldal var representert. Det var helt fra starten av et klart ønske fra næringsaktørene å få til et konkret samarbeid gjennom prosjektet som kunne bidra til økt lønnsomhet i næringen. En moderne versjon av «Discovery Route» var et gjennomgående tema i alle møter i prosjektet. Grunnlaget for ønsket og viljen om å revitalisere dette historiske produktet var det faktum at det i 2008 ikke eksisterte en konkret reiserute med tydelig profilering og ferdigpakkede tilbud mellom de to største fjordbyene Bergen og Stavanger. Den såkalte «indre ruten» har i nyere tid kommet i skyggen av andre reiseruter langs kysten eller lengre inne i fjordlandskapet. Dette ønsket man å ta fatt i og jobbe med utgangspunkt i den klassiske og historiske «Discovery Route».

På bakgrunn av dette ble det foreslått å initiere et forprosjekt med utgangspunkt i å vurdere om det var hensiktsmessig å jobbe videre med «Discovery Route» som en reiserute fra Stavanger via Ryfylke og Hardanger til Bergen.  Et forprosjekt ble eksternt finansiert gjennom Innovasjon Norge. I forprosjektet så man på en konkretisering av konseptet, etablering av partnerskap og samarbeid, kunnskapsinnhenting, skaffe oversikt over salgskanaler, gjennomføre markedsanalyser og produkttesting, samt økonomisk gjennomføringsevne og vurdering av lønnsomhet for partnerbedrifter og andre samarbeidspartnere. I 2012 ble reiselivsbedrifter i Røldal, Hardanger og Voss invitert med i arbeidet. I tillegg har man også invitert reiselivsbedrifter langs Nasjonal Turistveg i Ryfylke med, og man ønsker også deltakelse fra overnattingsbedrifter i Stavanger/Sandnes og Bergen. Arbeidet har videre vært forankret i NCE Tourism Fjord Norway, regionale transportselskaper, fylkeskommunene i Hordaland og Rogaland og Innovasjon Norge Rogaland. Det vises for øvrig til vedlagt sluttrapport fra forprosjektet.

Erfaringene gjennom arbeidet med forprosjektet har vært positive og en av hovedkonklusjonene som kom frem var at det er et stort potensiale i det å få gjester i regionen til å oppholde seg lengre langs ruten gjennom å dra nytte av større «reiselivsfyrtårn» som ligger langs ruten som bl.a. Trolltunga og Preikestolen. Det er også behov for å utvikle nye attraksjonspakker, benytte eksisterende tilbud og løfte disse bedre frem bl.a. gjennom pakking og distribusjon av helhetlige reiseopplevelser.

Med Stavanger og Bergen som de to største fjordbyene og med regionen Hardanger med Trolltunga og Ryfylke med Preikestolen, ser man et stort potensiale å gjøre «Discovery Route» til et rundreisekonsept som tar utgangspunkt i noen av de mest populære reiselivsproduktene som Fjord Norge regionen har å by på. «Discovery Route» går gjennom 2 nasjonale turistvegstrekninger; Nasjonal Turistveg Ryfylke og Nasjonal Turistveg Hardanger. Gjennom produktet «Discovery Route» viser forprosjektet at et er gode muligheter å få pakket, distribuert og solgt de nasjonale turistveg strekningene med sine aktivitets- og opplevelsestilbud som en del av et større og mer helhetlig reiselivsprodukt.

I arbeidet med «Discovery Route» har mye av fokuset vært å knytte nettverk på tvers av kommuner og fylkesgrenser og med bedrifter som deler felles mål og engasjement for Discovery Route. Arbeidet startet med en sterk base i Suldal grunnet sterk historisk forankring i regionen. Selv om det har tatt tid har man ved stiftelsen av Discovery Route SA tilsammen 9 medlemsbedrifter fra 7 kommuner jevnt fordelt i Rogaland og Hordaland. Hovedvekten av medlemsbedrifter er overnattingsbedrifter. En ser at det er behov for å knytte til seg flere bedrifter innenfor aktivitets- og opplevelsessektoren da det er disse som utgjør attraksjonskraften og det unike i fremtidige pakker. Gjestene velger aktivitet og opplevelser, gjerne i en tematisert form. Overnattingsbedriftene representerer en økonomisk og ressursmessig tyngde i prosjektet, men innser at de også representerer en reiselivsmessig infrastruktur i prosjektet mer enn en attraksjonsverdi som i seg selv vil kunne være salgsutløsende.

Hovedfokuset for prosjektet fremover vil derfor være på konsept- og produktutvikling med pakking av salgbare produkter til betalingsvillige målgrupper. Gjennom dette vil man søke å oppnå økt konkurranseevne og lønnsomhet for reiselivsbedrifter langs ruten fra Stavanger til Bergen.

Postet av Dag J. Aksnes