Høyskolen Kristiania, medlem av NCE Tourism sitt FOU forum, satser stort. Nå etablerer de to nye reiselivsstudier i Bergen i tillegg til allerede eksisterende Hotelledelse.

 

Praksisnær høyere utdanning

Den nye satsningen gjør at høyskolen fra høsten 2019 kan tilby tre bachelorgrader knyttet til reiseliv: Hotelledelse, Serviceledelse, samt Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling. Elin Bolann, som i tillegg til doktorgrad, blant annet har vært Norges turistsjef i USA, konsernsjef i Myrkdalen Fjellandsby og adm. direktør i Fjord Norge, er sikker på at høyskolen har verktøyene som skal til for å tilby Norges beste reiselivsstudier.

– Vi skårer bedre enn andre tilsvarende studier på alle plan. Foreleserne har høy akademisk utdanning og mange har erfaring som ledere i bransjen. Vi henter inn foredragsholdere fra næringen og har definitivt den nødvendige kompetansen for å levere god arbeidskraft til det norske markedet.

– I tillegg er vi Norges mest praktiske utdanningsinstitusjon med et svært godt studiemiljø. Det gjør at studentene kan bidra fra dag én, noe som er en stor fordel når de skal ut i jobb, legger Bolann til.

Øker mest globalt

Høyskolen Kristiania sikter høyt. Stiftelsen har i dag over 9.000 studenter og jobber mot å bli Norges første arbeidslivsuniversitet innen 2030.  Dette skal de klare med å tilby framtidsrettede utdanninger.

– Vi følger stadig med på hva som skjer i markedet. Adventure-turisme og opplevelsesutvikling er noe av det som øker mest globalt innen bransjen i dag. Det gir flere interessante jobbmuligheter både nasjonalt og internasjonalt, avslutter Bolann.

Elin Bolann – Foto: Kyrre Wangen

Høyskolen Kristiania:

  • Tilbyr bachelorgrader i Hotelledelse, Serviceledelse, samt Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling.
  • Har en unik kombinasjon mellom praksis og teori
  • Jobber tett sammen med næringslivet i form av kundecaser, utplassering og studieturer
  • Legger opp til at studiene kan kombineres med en deltidsjobb på 20 prosent

Les mer på:  www.kristiania.no/Bergen

Postet av Gry Bystøl