Som kjent for mange har reiselivsklyngene i Norge, med NCE Tourism som prosjektansvarlig, fått støtte fra Innovasjon Norge og Nærings – og fiskeridepartementet til å etablere «Varde – Experience Quality». Dette er et nytt nasjonalt kvalitetssystem for aktivitets – og opplevelsesbedrifter, attraksjoner og museer. Systemet skal etablere kvalitetsstandarder gjennom en objektiv og målbar godkjenningsordning.

Næringen selv vil bli eiere av Varde Opplevelseskvalite AS. Mange reiselivsbedrifter har tegnet seg som eiere, men vi mangler bedrifter i Fjord Norge regionen.

Dag J. Aksnes, direktør i NCE Tourism, kommer med følgende oppfordring: «Jeg ber hver av dere å vurdere å gå inn som eiere og ta del i en nødvendig kvalitetsutvikling av norsk reiseliv.»

Styringsgruppa for utviklingsprosjektet har bestemt at aksjetegningen skjer regulert etter følgende oppstilling, for å sikre et mest mulig bredt sammensatt eierskap:

Lokale bedrifter/organisasjoner/nettverk; kr 5 000

Regionale bedrifter/organisasjoner/nettverk; kr 15 000

Nasjonale bedrifter/organisasjoner/nettverk; kr 30 000

Se vedlegg for ytterligere informasjon, eller ta kontakt med prosjektleder Børre Berglund (borre@2469reiseliv.no / 900 56 869) eller Dag J. Aksnes i NCE Tourism (dag@ncetourism.com / 917 57 001)

VEDLEGG: Varde Opplevelseskvalitet, til aktører Vestlandet 29.3.19

Postet av Gry Bystøl