NCE-Tourism en av aktørene som var med på å utvikle « MOT ET BÆREKRAFTIG REISELIV – Veikart fra reiselivsnæringen i Norge» i 2017.Veikartet påviser at det i Norge ikke er utviklet gode nok metoder for verdsetting av den urørte naturen når beslutninger skal tas.

Reiselivet må i større grad arbeide for at myndighetene vektlegger hensynet til næringen når det gjelder utbygging av nye vann – og vindkraftprosjekter, nye kraftlinjer, store vegprosjekter og dumping av gruveavfall når dette forringer natur – og kulturverdiene.

NCE-T i samarbeid med vårt FoU forum, og med støtte fra de 4 fylkene på Vestlandet, nå i ferd med å gjennomføre et forprosjekt for å se på muligheter  for å utvikle en slik nasjonal metode.28. November ble det avholdt møte i prosjektgruppen hos Vestlandsforskning i Sogndal, og målsetninger er at forprosjektet skal være klart i januar 2018

Se vedlagte Deltakerliste.

 

Postet av Iselin Andrea Ødemark