Vi takker både vårt FoU forum, partnerbedrifter og vår styringsgruppe for å være med å prioritere vårt videre arbeid med FoU. Arbeidet skal bidra til å hjelpe turistnæringen med å forstå hvordan Adventure Tourism markedet utvikler seg og hvordan vi kan utvikle nye produkter som kan bli bærekraftige i årene som kommer. 

Vårt FoU Forum består av:

           

 

Her følger en oppsummering av FoU møtet som ble avholdt på NHH 21 juni:

NCE Tourism er inne i sin tredje periode og har ambisjoner om å fortsette det store arbeidet som er lagt ned så langt. Det finnes flere mulige strategiske veier videre og en av de er å posisjonere seg til en søknad mot en GCE. For å ha mulighet å nå frem i konkurransen om en GCE er forsknings komponenten en sentral del, og det er sentralt at klyngen bygger på regional og nasjonal forskning, og derfor ser man nå på mulighetene for å mobilisere til en SFI søknad eller et tilsvarende program innenfor Horizon 2020.  Frem til nå har FoU miljøene fått til mye bla annet tilslag på 5 NFR søknader, 2 hovedprosjekter og flere forprosjekter i Regionalt forskningsfond, samtidig som det har blitt utarbeidet flere rapporter som er relevante for næringen. FoU forum er ikke bare forskning og derfor er det like viktig å ha en strategi for utdanning of formidling i NCE Tourism, så  langt har det blitt utviklet enkelte kurs og 1 årige program på høgskole og Universitetsnivå  samt både bachelor og master og doktorgrads program. Møtet I Bergen den 20 Juni var begynnelsen på det langsiktige strategiske arbeidet mot målet om å arbeide mot en GCE i Reiseliv. Den nye strategi gruppen kommer til å arbeide systematisk med strategien utover høsten.

Det nye forbrukerstyrte Reiselivet -kort

 

Noen pågående FoU prosjekter:

 

Soft eller hard adventure, posisjonering av adventure destinasjoner. Hva skaper best evaluering og hvorfor.

Presentasjon tentative funn adventure turisme forskningsprosjekt NCE FoU møte 200617

 

I samarbeid med vårt FoU forum og DNT iverksetter vi et arbeid for å etablere metoder som kan utgreie verdi, omfang og konsekvens for reiselivsinteressene i sammenheng med utbygging av naturområder. 

Verdisetting av naturbasert reiseliv

 

Undersøkelse om turisters oppholdstid er underveis

En spørreundersøkelse om utenlandske turisters planlegging av reiselengde og oppholdstid på Vestlandet er underveis. Studien belyser hva turistene legger vekt på når de planlegger oppholdstid og hva som eventuelt hindrer dem i å bli lenger, om de er fristet til det. Videre kartlegger man trekk ved turister som har lang oppholdstid i Fjord-Norge. Resultatene ventes offentliggjort i et fagtidsskrift i tredje tertial i år. Undersøkelsen gjennomføres av Universitetet i Stavanger og Vestlandsforsking. Den inngår i prosjektet «Increasing value in Norwegian tourism – Revenue optimization based on tourism elasticities», som organiseres av NCE Tourism Fjord Norway.

Se full deltakerliste her.

 

Med vennlig hilsen,

Truls Engstrøm  og Dag Aksnes

 

Postet av Iselin Andrea Ødemark