Arkitektur er et av NCE Tourism Fjord Norway sine 6 temaområder.

Målet for prosjektet er at Vestlandsregionen skal posisjonere seg som en spennende region for kulturbasert turisme der kunst, kultur, arkitektur og design skal forsterke naturelementene.

Prosjektet har gått over en periode hvor man i starten hovedsakelig rettet seg mot museumsdelen for å få museene bedre implementert i det helhetlige reiselivsproduktet. Her er det gjort et godt stykke arbeid gjennom grundige rapporter, undersøkelser og samlinger.

Vi har nå gitt selve arkitekturen en større plass i prosjektet med hovedfokus på både gammel og moderne arkitektur i byene Stavanger, Ålesund og Bergen. Arkitekturen mellom byene blir et viktig bindeledd mellom byene, og museene vil få en betydelig rolle i det vi ønsker å formidle.  Sammen med Region Stavanger, Visit Ålesund, Visit Bergen og Fjord Norge jobber vi nå med å produsere innholdet til historiene vi skal fortelle.

I løpet av våren vil ha klart materiell og starte arbeidet mot turoperatører og andre distribusjonskanaler.

For mer informasjon om prosjektet:

Monica Elin Mohr Gjesdahl, monica@ncetourism.com

Postet av Gry Bystøl