Har du lyst til å bli vandreguide?

Stadig flere turister etterspør aktiviteter og opplevelser i Norsk natur. Dermed øker behovet for kompetente guider som kan gi gjestene gode vandreopplevelser innenfor trygge rammer. Våren 2017 gjennomfører NCE Tourism Fjord Norway et pilotprosjekt der målsetningen er å utdanne vandreguider som kan føre grupper over Vidden i Bergen. Påmelding

Kurspakken består av to helgesamlinger, og finner sted i byfjellene i Bergen. Bestått kurs gir deg et kursbevis som bekrefter at du har kompetansen som kreves for å fylle rollen som vandreguide over Vidden i Bergen.

Målgruppe og virkeområde

Kurset passer for deg som har solid turerfaring og som ønsker å jobbe som vandreguide over Vidden eller i tilsvarende turterreng. Kurset er godkjent av NCE Tourism Fjord Norway og følger ATTAs retningslinjer for guidesertifisering.

Kursinnhold

Kurset vil omhandle følgende temaer:

 • TURLEDELSE, TURHÅNDVERK OG SIKKERHET  
  • Turledelse og turplanlegging
  • Bruk av kart, kompass og GPS
  • Bekledning og utstyr
 • RISIKOHÅNDTERING OG FØRSTEHJELP
  • Førstehjelp i felt og redningsarbeid.
  • Grunnleggende prinsipper innenfor systematisk sikkerhetsarbeid
 • KUNDEBEHANDLING OG GRUPPELEDELSE
  • Utøve godt vertskap med høy servicekvalitet
  • Gruppedynamikk
  • Rolleforståelse
 • FORMIDLERROLLEN
  • Historiefortelling og formidling til ulike målgrupper
  • Kjenne de viktigste kulturminnene i området
  • Ha kjennskap til vær, naturfenomener, naturtyper, landformer, planter og dyr i området det skal guides i
 • ANSVARLIG TURISME
  • Sporløs ferdsel i praksis
  • Forvaltning og lovverk knyttet til ferdsel i utmark

 

Turen over Vidden i Bergen gir høyfjellsfølelse!

 

Kursrammer og praktisk informasjon

Kurshelger

Del 1: fredag 24.mars kl 9.00 til søndag 26.mars kl 18.00.

Del 2: lørdag 13. mai kl 9.00 til søndag 14.mai kl 18.00.

Begge kurshelgene finner sted på Vidden i Bergen.
Kursmetodikk
Det forventes at deltagerne tar aktivt del i planleggingen og gjennomføringen av de enkelte kursmomentene. Det blir lagt opp til mye utetid, slik at mange av kursmomentene behandles i praktiske situasjoner. Kurset er faglig og pedagogisk forankret i veiledning som metode. Deltakerne forventes å vise selvstendighet og vilje til å bidra med egen kunnskap og erfaringer.

Instruktører
Kursledere er Camilla Ianke og Øystein Ormåsen. Begge har lang erfaring som turledere, guider og instruktører. I tillegg vil det bli leid inn spisskompetanse på enkelte temaer.

Antall plasser
Kurset gjennomføres med minimum 6 deltakere. Maksimalt 12 plasser.

Pris for kurset
Pris per person blir kr 6450,-. Det dekker kurs i 5 dager, 3 overnattinger på hytte, alle måltider, nødvendig kursmateriell, samt avslutningsmiddag på Ulriken.

Det er ikke uvanlig at arrangørbedrifter tilbyr å dekke deler av kursavgiften for kompetansehevende kurs til sine guider. Deltakere oppfordres til å undersøke dette på egenhånd.

Detaljert program
Et mer detaljert program for kurset (dag for dag) blir sendt ut til deltakerne i god tid før kurset.

Påmelding og krav til deltakere

Opptakskrav:

Søkere til kurset må:

 • Ha gjennomført minimum 16-timers førstehjelpskurs eller tilsvarende i løpet av de 3 siste årene.
 • Ha solid turerfaring fra dagsturer til fots både i lavlandet og på fjellet.
 • Kunne orientere med kart og kompass og GPS.
 • Være i god nok form til å krysse Vidden, fra Fløyen til Ulriken, på mindre enn 4 timer under krevende forhold (dårlig sikt, snødekke, kraftig regn etc).
 • Stille med eget utstyr, fottøy og den bekledning som kreves for å gjennomføre dagsturer til fots over Vidden under krevende forhold.
 • Mestre minst ett av følgende språk, i tillegg til norsk: Engelsk, tysk, spansk, fransk.

Det er en fordel å ha erfaring med å lede grupper på tur.

Mer informasjon og påmelding finn du her

 

———————————————————————————————

Kurset er utvikla av Bygdagnist AS, Northern Exposure AS og Villsnø AS.

Postet av Dag J. Aksnes