Flere og flere søker naturopplevelser gjennom tilrettelagte tjenester. Dette være seg fotturer til fjells, padleturer, rafting, klatring, via farrata, stisykling, toppturer på ski mm. I dette møte med natur vil det alltid være elementer av risiko, noe som stiller særlige krav til deg som tilbyder.

“Det er ikke mulig – eller ønskelig – å eliminere all risiko i opplevelsesaktiviteter. Det er imidlertid mulig å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.”

Å redusere risiko krever en helhetlig og systematisk tilnærming til sikkerhetsarbeidet. Mange opplever dessverre at det både er vanskelig å komme i gang og vanskelig å få oversikt over hva som egentlig kreves. Dette kurset hjelper deg blant annet med:

  • Å få oversikt over krav, lover og regler
  • Å oppnå bevissthet omkring styrker og svakheter i egen bedrift.
  • Konkrete verktøy som du kan bruke i ditt videre sikkerhetsarbeid
  • Et nettverk av andre aktører som sitter i samme båt

I løpet av kurset skal vi innom disse hovedtemaene:

  1. Helhetlig og systematisk sikkerhetsstyring Hvordan?
  2. Arrangøransvar og erstatningsrett – Hvilke krav stilles til deg som leverandør av naturbasert reiseliv? – ved gjesteforeleser advokat Pål S. Jensen
  3. Ulykker og nestenulykker – hvorfor skjer de?
  4. Sikkerhetskultur – Nøkkelen til suksess

Kurset passer for deg som tilbyr opplevelsesbaserte aktiviteter, enten du driver ditt eget enkeltmannsforetak eller du eier en større bedrift med ansatte og/eller innleide guider.

Kurset varer i 8 timer. Det legges opp til en blanding av undervisning, diskusjon og gruppeoppgaver. Det forventes at deltagerne bidrar aktivt og deler av sin erfaring.

Påmelding: https://fjordnorway.hoopla.no/sales/3288207516    

Praktisk informasjon: 

Dato:               03.10.2018

Tid:                 09:00 – 17:00

Kurssted:       Torggt 3, Fjord Norge AS, Bergen

Pris:                1500,-

Kursholder: Camilla Ianke, Northern Exposure AS

Har du spørsmål til kurset, ta kontakt på mobil 948 72 491 eller send en mail til camilla@northernexposure.no

Velkommen til et lærerikt kurs!

Postet av Gry Bystøl