Flere og flere søker naturopplevelser gjennom tilrettelagte tjenester. Dette være seg fotturer til fjells, padleturer, rafting, klatring, via farrata, stisykling, toppturer på ski mm. I dette møte med natur vil det alltid være elementer av risiko, noe som stiller særlige krav til deg som tilbyder.

Det er ikke mulig – eller ønskelig – å eliminere all risiko i adventure aktiviteter. Det er imidlertid mulig å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Å redusere risiko krever en helhetlig og systematisk tilnærming til sikkerhetsarbeidet. Mange opplever dessverre at det både er vanskelig å komme i gang og vanskelig å få oversikt over hva som egentlig kreves. Dette kurset hjelper deg blant annet med:

 • Å få oversikt over krav, lover og regler
 • Å oppnå bevissthet omkring styrker og svakheter i egen bedrift.
 • Konkrete verktøy som du kan bruke i ditt videre sikkerhetsarbeid
 • Et nettverk av andre aktører som sitter i samme båt

 

I løpet av kurset er vi innom fem hovedtema:

 • Risiko og sikkerhet – Hvem, Hva, Hvordan og Hvorfor?
 • Lover og regler – Hvilke krav stilles til deg som leverandør av aktivitet?
 • Ulykker og nestenulykker – hvorfor skjer de?
 • Helhetlig og systematisk sikkerhetsstyring – Hvordan?
 • Sikkerhetskultur – Nøkkelen til suksess

Kurset passer for deg som tilbyr opplevelsesbaserte aktiviteter, enten du driver ditt eget enkeltmannsforetak eller du eier en større bedrift med ansatte og/eller innleide guider.

Kurset varer i 8 timer. Det legges opp til en blanding av undervisning, diskusjon og gruppeoppgaver. Det forventes at deltagerne bidrar aktivt og deler av sin erfaring.

 

Påmelding: 

Send påmelding til camilla@northernexposure.no.

Kurset holdes 10.01.18 i Torggt.3 Bergen fra kl 09-17 og koster kr 500,-

Frist 05.01.2018.

Påmeldingen skal inneholde:

 • Navn, epost og kontakttelefon
 • Hvilken bedrift du representerer
 • Kort om din bakgrunn samt motivasjon for å delta på kurset

Kursholder: Camilla Ianke, Northern Exposure AS

Har du spørsmål til kurset, ta kontakt på mobil 948 72 491 eller send en mail til camilla@northernexposure.no

 

Velkommen til et lærerikt kurs!

Postet av Iselin Andrea Ødemark