Den 11 og 12 mars var alle partnere i NCE Tourism invitert til en kompetanse -og inspirasjonssamling arrangert av Smak av Kysten og Matarena. Her var det kokker og råvarer i verdensklasse, fermentering og konservering av sjømat.  Det ble holdt inspirerende foredrag om matkultur, digital kommunikasjon, historieformidling, opplevelsesmat, nye arter og bærekraftige former for høsting/produksjon av havet. Det ble også avholdt en debatt om fremtidens sjømatforbrukere. 

50 deltagere tok del i det årlige kompetanseprogrammet, og 150 deltagere deltok på inspirasjonssamlingen! Nytt av året var at også lokalmatprodusenter og opplevelsesbedrifter fra Vestlandet tok del i inspirasjonssamlingen! Vi har mye å lære fra hverandre!

Takk til alle som bidro og alle som deltok på samlingen!

Postet av Gry Bystøl