Norges ”game changer” for opplevelsesturisme i verdensklasse

NCE Tourism Fjord Norway ønsker å løfte arbeidet med utvikling av opplevelsesturisme til et nytt og høyere nivå. Plattformen som Adventure House bygger på er satt sammen av element som sammen skal gi norsk opplevelsesturisme de riktige rammevilkårene for å lykkes med å bli verdensledende.

Adventure House skal være både en inkubator, utdannings- og forskningsarena for produktutvikling og profesjonalisering for et segment i sterk vekst. Basert på bærekraftige prinsipp, skal Adventure House utvikles i nært samarbeid med ledende internasjonale organisasjoner, norske NCE-klynger, FoU-miljøer og nasjonale institusjoner som fremmer prestasjonskultur.

Adventure House skal innhente den aller nyeste kunnskapen, anvende ny teknologi og sette disse elementene sammen i et læringsmiljø som danner grunnlaget for utvikling av Norges nye topp-arena for opplevelsesturisme.

Adventure House tar blant annet sikte på bruke ny teknologi for å bli en «game changer» som gir nye og grensesprengende måter å forstå og utvikle opplevelsesprodukter- og skape lønnsom næringsutvikling, sier direktør Dag Jarle Aksnes.

NCE Tourism vil i løpet av 2017 jobbe med å ferdigstille ideskissen, og arbeide videre med utrede innhold og få på plass intensjonsavtaler med samarbeidspartnere.

 

 

Postet av Dag J. Aksnes