Høsten 2015 utviklet 3 aktører fra ulike kajakkdestinasjoner på Vestlandet, sammen med NCE Tourism, et kajakkprosjekt (Kayak The Fjords) som hadde sin bakgrunn i en visjon om at Fjord Norge-regionen skulle bli Europas kajakkdestinasjon nr. 1.
Disse aktørene var:

 • Solund Aktiv AS sus (Tom Erling Bahus, prosjektleder)
 • Northern Exposure AS
 • Njord AS

Ved etableringen ble initiativtakerne enige om å jobbe etter følgende hovedmålsetting:

En overordnet målsetting for prosjektet er å øke profesjonalitet og bærekraft i form av økt lønnsomhet, styrket næringsgrunnlag i lokalsamfunn og en miljømesssig bærekraftig utvikling hos opplevelsesbedriftene gjennom å utvikle helhetlige reiselivsprodukter.

Forstudien

Med støtte fra Innovasjon Norge og NCE-tourism, ble det vinteren 2015 / 2016 gjennomført en forstudie som avdekket nåsituasjonen blant leverandørene i kajakkmarkedet. Gjennom forstudiet ble det også klart at prosjektaktørene hadde en reell vilje til å gjennomføre en helhetlig utviklingsprosess basert på prosjektet sitt hovedmål. Forstudien trakk opp hvilke områder som burde få størst fokus i et forprosjekt:

 1. Rekruttering / Kompetanseheving / sertifisering av leverandørar / aktører i kajakkmarkedet
 2. Utrede / etablere et felles innkjøpssystem for å kunne nå målet med kajakksatsingen
 3. Få etablert en felles salsorganisasjon og få øket samarbeidet /samhandlingen mellom leverandørar av kajakktenester
 4. Utarbeide pakker for helhetlige reiselivsopplevelser med kajakk som hovudattraksjon
 5. Utrede og finne løysingar for logistiske / infrastrukturelle utfordringer en står ovanfor

Det blir ellers vist til egen sluttrapport fra forstudien, når det gjelder gjennomføringen og resultatene fra forstudien.

Forprosjektet

Med bakgrunn i forstudien, ble det i perioden mai-september 2016 gjennomført et forprosjekt der følgende aktører har vært aktive / økonomiske bidragsytere:

 • Solund Aktiv SUS (Tom Erling Bahus, prosjektleder)
 • Northern Exposure AS
 • Njord AS
 • Norsk kystkulturakademi AS
 • Opplev Austrheim AS
 • Valldal naturopplevingar AS
 • Geiranger Fjordservice AS
 • Norway adventures ENK
 • Fjordkysten AS
 • Solund kommune / HAFS Utvikling AS
 • NCE Tourism AS – Fjord Norway AS

I forprosjektet ble følgende områder fra forstudien prioritert å arbeide aktivt med:

 1. Fellesløsninger for kompetanseheving / sertifisering av både leverandører og kunder i kajakkmarkedet. Man har gjennom prosessen, funnet frem til noen gode løsninger som man vil jobbe videre med på flere plan.
 2. Fellesløsninger for et felles innkjøpssystem. Det er gjennom prosessen opprettet en god dialog med høyaktuelle leverandører av kajakkutstyr.
 3. Kjøre en så realistisk pilot som mulig, der man fikk testet alt fra produktutvikling, pakketering, markedsføring, via selve kajakkopplevelsen og frem til kunden sin evaluering.

Selve gjennomføringen av piloten skjedde ultimo august, der 4 ulike internasjonale turoperatører ble tatt med på en 6 dagers kajakktur midt i hjertet av fjordNorge sitt vestlige virkeområde (syretest). Logistikk, infrastruktur, samarbeidsevnen og evnen til å være fleksibel, ble også satt på prøve. Piloten ble gjennomført med 4 turoperatører i august 2016: 2 fra Frankrike, 1 fra Italia og 1 fra Storbritannia. Det søkes nå om et hovedprosjekt for finansert etter bedriftsnettverksordningen i Innovasjon Norge. Det er fremdeles mulig å være med for partnere i NCE Tourism som satser på eller ønske å satse på kajakk.

Postet av Dag J. Aksnes