Vi vil takke for et svært godt samarbeid i reiselivsklyngen de siste 10 årene. I løpet av denne tiden har det opplevelsesbaserte reiselivet hatt en god vekst både i vår region og i resten av landet. Våre 6 tema, ski, vandring, kajakk, fiske, sykkel og arkitektur har utviklet seg mye både med hensyn til kompetanse, økt omsetning og flere ansatte.

Reiselivsnæringen vil være en avgjørende næring i omstillingen av Norge, og her vil det skapes svært mange nye arbeidsplasser i årene som kommer. I denne sammenhengen er det viktig at kompetansen i alle ledd økes og at samarbeidet både internt i næringen -og på tvers av andre næringer økes.

Evalueringene av NCE Tourism prosjektet var gode både etter første og andre periode. De siste 3.5 årene har vi sammen med partnerene våre gjennomført mange prosjekter innenfor de forskjellige temaene. Prosjektbeskrivelsen av dette arbeidet ligger på våre hjemmesider frem til juni 2020.

Vi ønsker dere alle lykke til med utviklingen av denne flotte og viktige næringen.

Med de beste hilsener fra oss i NCE teamet :

Dag J. Aksnes   (917 57 001, dag@idrettens-olympiade.no)
Gry Bystøl.         (971 68 411, gbystol@gmail.com )
Trond Amland   (908 55 755, trond@2469reiseliv.no)
Monica Gjesdahl (400 08 590, monica@2469reiseliv.no)

SE OGSÅ DENNE SAKEN: https://www.ncetourism.com/oppsummering-etter-motet-5-juni-avslutning-og-veien-videre/

 

Postet av Gry Bystøl