Informasjon om korrekt fakturering av regnskap- og adminstrasjonsleder, Anni Horne Nilsen, Fjord Norge AS

Skjermbilde 2017-01-30 kl. 07.46.52

Med bakgrunn i at bransjen har ulik praksis når det gjelder utfakturering og bruk av momssatser på pakker som innholder guiding, har NCE Tourism Fjord Norway blitt oppfordret til å informere om hvordan dette skal gjøres korrekt i henhold til lovverket.

Ved omsetning av pakkereiser med f.eks. persontransport, overnatting, servering og guiding skal det foretas en særskilt merverdiavgiftsbehandling av hver enkelt selvstendige ytelse. Det skal beregnes utgående merverdiavgift av den del av vederlaget som gjelder den merverdiavgiftspliktige omsetningen, sier Anni Horne Nilsen.

 

Når det omsettes selvstendige ytelser med ulik merverdiavgiftssats, må den avgiftspliktige delen av vederlaget splittes opp i forhold til de ulike aktuelle satsene.

 1. Persontransporttjenesterer merverdiavgiftspliktig omsetning,
  • Skal faktureres med redusert merverdiavgiftssats på 10 %.
 1. Serveringstjenester er merverdiavgiftspliktig omsetning,
  • Skal faktureres med høy merverdiavgiftssats på 25 %.
 1. Overnattingstjenesterer merverdiavgiftspliktig omsetning
  • Skal faktureres med med lav sats 10%
 1. Guidetjenesterer unntatt merverdiavgiftsplikt
  • Skal ikke faktureres med mva

Kilde: Sticos

Postet av Dag J. Aksnes