Vi i NCE Tourism Fjord Norge har vært så heldige å få være med på starten av å utvikle Kystpilegrimsleia som et reiselivsprodukt. Kystpilegrimsleia er en av 9 godkjente pilegrimsleder i Norge som ender i Trondheim og Nidaros.

Vi har utviklet nye reiseruter og opplevelser langs Vestlandskysten basert på autentiske historier, sagn og fortellinger om vikinger, helgener og pilegrimer. Reisene og turforslagene skal tilbys alle typer reisende; både turister og pilegrimer.

I langtidsplanen for Pilegrimsleden 2019-2037 beskrives dagens pilegrim slik:

«Til forskjell fra tidligere tider lever vi i dag i et kulturelt og religiøst mangfoldig samfunn, dagens pilegrim definerer i større grad selv både årsak og motiv for sin vandring. Dagens pilegrimsfenomen er preget av mangfold, pilegrimen er åpen og søkende og pilegrimsleden er for mange et sted å søke mening i eget liv. Opplevelser av natur, møter og fellesskap, kultur og historie, er viktige. Sentralt for mange er ønsket om langsomhet, frihet, enkelhet, bekymringsløshet, stillhet, åndelighet og det å dele. Dagens pilegrim har selv eierskap til sin vandring, ingen kan gjøre krav på å «eie» dagens pilegrimsfenomen.»

Vi har enda et stykke igjen å gå mht turproduksjon og pakketering men er i dialog med ulike kommersielle aktører som vi håper ser verdien, muligheten og det store potensiale dette har.

Parallelt med å utvikle Kystpilegrimsleia som et reiselivsprodukt pågår det også et prosjekt i regi av Nasjonal Pilegrimssenter hvor målsetningen er å få Kystpilegrimsleia fra prosjektfase over til drift.

Det planlegges 4 – 5 regionale sentre underveis langs leia og vi håper at valg av sted for disse sentrene er avklart innen årsskiftet. Et senter er derimot kommet lengre enn de andre og dette er Avaldsnes i Rogaland som starter opp allerede 1.oktober.

De regionale sentrene skal bygge opp under vertskapsrollen og det lokale engasjementet. De skal ha tett kontakt med overnattingsstedene, kommunekontaktene, grunneiere, nøkkelstedene, destinasjonsselskap og frivillige lag og foreninger i sin region. Gjennom denne kontakten skal de spre informasjon, bygge kompetanse, skape engasjement, sikre kvalitet og bygge et felles eierskap til satsingen. De Regionale sentrene blir også et viktig bindeledd opp mot de kommersielle aktørene fremover.

pilegrimsleden.no lanserer sin nye webportal i november og her vil Kystpilegrimsleia ligge som en underside med grundig informasjon om hvordan man kan reise langs Kystpilegrimsleia. De 26 nøkkelstedene som er valgt ut langs leia er sentrale i opplevelsene langs Kystpilegrimsleia og disse skal levere et unikt innhold til de reisende.

NCE Tourism sin prosjektperiode går mot slutten men vår opplevelse er at produktet og opplevelsene langs Kystpilegrimsleia fremdeles kun er i startgropen. Dette har et stort potensiale som vi håper man klarer å ta videre ved å bygge innhold som forteller historien fra viking til pilegrim.

For mer informasjon kontakt prosjektleder

Monica Elin Mohr Gjesdahl

NCE Tourism Fjord Norway, monica@ncetourism.com

 

Postet av Gry Bystøl