Full fart i etableringen av Kystpilegrimsleia

NCE Tourism er i full gang med å etablere Kystepilegrimsleia anno 2016 på vegne av 5 fylkeskommuner; Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre & Romsdal og Sør-Trøndelag.
”Vi jobber tett med våre partnere langs hele kysten, og gleder oss til å bidra til at vikinghistorie, pilegrimskultur og kystopplevelser kommer enda bedre frem i det totale opplevelsestilbudet i Fjord Norge og Trøndelag”, sier Dag Aksnes, direktør i NCE Tourism.

Kystpilegrimsleia starter i Egersund og ender opp i Nidaros, Trondheim. Leia vil bestå av 6-7 strekninger som hver seg inneholder opplevelser av ulike slag sammen med stille og ro til ettertanke. Grupper av pilegrimer eller historisk interesserte kan reise og oppleve en enkelt strekning eller flere, alt etter hvor mange dager man har til rådighet. Strekningene skal ha sin egen identitet og innhold, formet av naturen, historien og kulturminner i området, ispedd ulike opplevelser og lokalmat. Hver strekning vil ha et mål – et bevis på at man har gjennomført en del av kystpilegrimsleia. Alle disse strekningene skal være en del av totalkonseptet Kystpilegrimsleia. Viking- og pilegrimshistorie, – vår Norgeshistorie langs kysten – vil ha en sentral plass i konseptutviklingen, og posisjonere oss i Skandinavia for vår vikinghistorie.

NCE Tourism har et godt samarbeid med Norges Vel, Stiftinga Sankta Sunniva Selja og Stad og Forbundet Kysten i dette arbeidet. Destinasjonene på Vestlandet er sentrale i utviklingen av strekningene med sin kunnskap om regionen sine ressurser, muligheter og ikke minst opplevelsesbedrifter, i godt samarbeid med bispedømmene og fylkeskommuner- og kommuner.

Postet av Dag J. Aksnes