På NCE Tourism konferansen i april presenterte Vestlandsforskning resultatene av forprosjektet «Verdisetting av urørt natur for reiselivet».

Bakgrunnen for dette forskningsprosjektet var et ønske fra reiselivsinteresser om utforsking av metoder, for å få fram verdiene i det naturbaserte reiselivet i forbindelse med utbygginger i norsk natur, for eksempel ved kraftutbygging. Per desember 2017 ligger det litt over 150 saker knyttet til energiutbygging og tiltak i vassdrag til behandling hos NVE, bare fra de fire vestlandsfylkene.

Rapporten har skapt stor interesse og vi er nå opptatt av hvordan vi skal ta arbeidet videre. Punktene under er basert på en felles forståelse etter arbeidsseminar, forprosjektet og NCE konferansen.

  1. Reiselivet mangler politisk gjennomslagskraft til å kunne endre NVE-systemet alene
  2. Reiselivet har et svakt fungerende filter for å fange opp utbyggingssaker, og det er usikkert i hvilken grad reiselivet vil organisere dette bedre i fremtiden. Reiselivet er også en fragmentert næring med ulike syn i utbyggingssaker
  3. Eksisterende reiselivsbedrifter blir lettere fanget opp av både reiselivet og tiltakshaver i utbyggingssaker
  4. Merkevaren Norge som ideell ressurs blir ikke fanget opp i utbyggingssaker
  5. Fremtidig reiselivsvirksomhet som ressurs blir i liten grad fanget opp i utbyggingssaker
  6. Det mangler metoder som synliggjør hvordan sum-påvirkning av utbygginger påvirker reiselivet. Her må vi også se til mulige erfaringer og metoder fra utlandet
  7. NVE bør initiere utviklingen av en ny og forbedret metode som tiltakshaver i fremtiden må pålegges å bruke i vurdering av aktuelle utbyggingssaker

Sammen med Vestlandsforskning vil NCE Tourism sitt FoU forum arbeide videre med disse problemstillingene. Øvrige aktører er; Universitetet i Stavanger, NHH og Høgskolen i Christiania.

Les hele rapporten her..

Postet av Gry Bystøl