5 januar gikk det ut informasjon om etablering av selskapet 2469Reiselivsutvikling AS. Trond Amland og Synnøve Aabrekk er med i dette nettverket som ble etablert av frittstående rådgivere for å kunne dra synergier av et felleskap utover de rollene de allerede har i eksisterende jobber. Både Trond Amland og Synnøve Aabrekk vil fortsette i NCE Tourism som tidligere.

Direktør Dag J. Aksnes

Postet av Dag J. Aksnes