20 juni holder NCE Tourism Fjord Norway et åpent partnermøte for å presentere og diskutere Fou strategi for perioden 2017 – 2019.

Møtet vil bli hold på NHH Bergen fra kl 11:00 – 15:00.

Forlaget til strategi utarbeides i samarbeid med vårt Fou Forum bestående av; NHH, Universitetet i Stavanger, Vestlandsforskning, Høyskolen Kristiania og Høyskolen på Vestlandet.

Endelig program og påmelding kommer senere.

 

            

            

Postet av Iselin Andrea Ødemark