Naturlandskapet utgjør kjernen i det norske reiselivsproduktet.
Vilkår for rekreasjon, aktivitet og opplevelser – og med det attraktiviteten til reiselivsdestinasjonen – kan derfor bli påvirket i ulikt omfang av utbygging av norsk natur. En konsekvens både på kort og lang sikt kan være at eksisterende eller fremtidig inntektsgrunnlag for reiselivsnæringen endrer seg. Tross utfordringene har ikke reiselivsnæringen en felles etablert metode for å synliggjøre naturens verdi fra et reiselivsperspektiv. Reiselivsnæringen mangler også en felles, etablert metode for å belyse sumvirkningen av utbygginger i disse  naturområdene.
Disse problemstillingen er belyst i NCE Tourism sin rapport: «Verdsetting av urørt natur for reiselivet», utarbeidet av Vestlandsforskning.
Vi satte stor pris på at olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg møtte NCE Tourism og Bergen og Hordaland Turlag 10 september for å diskuterer disse problemområdene. I møtet overleverte vi et Bestillingsbrev, hvor vi ber om at OED snarest ber NVE om å utvikle og ta i bruk en metode for prissetting av uberørt natur.
Vi ser frem til en videre dialog mellom partene.

Fotokred: Bergen og Hordaland Turlag/André Marton Pedersen

180910 Bestillingsbrev

Bergens Tidende:  https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/8w8Pvd/Ber-ny-minister-sette-pris-pa-naturen

Bergen og Hordaland Turlag:  https://www.bergenoghordalandturlag.no/artikler/nyheter/14497-verdien-av-urrt-natur-i-dag-0-/

Postet av Gry Bystøl