NSB satser på reiseliv, og NCE Tourism skal framover bidra med å utvikle opplevelsesprodukter langs og rundt Bergensbanen.

Hovedfokuset er å utvikle et helt nytt marked for Bergensbanen innenfor opplevelsessegmentet. Konseptet skal ha høy kvalitet i alle ledd og henvende seg til et godt betalende marked.  En viktig forutsetning er allerede på plass; en «grønn» infrastruktur i bunn, og et transportnett av bane og buss (NSB eier Nettbuss) som kan linkes sammen og utnyttes.

Prosjektet er godt i gang med arbeidet og det er gjennomført allmøter med reiselivet og kommunene langs Bergensbanen, på Geilo 6. november og på Voss 10. desember. Begge steder er NCE Tourism og NSB glade over et svært godt oppmøte og engasjement. Møtene resulterte i en smørbrødliste med forslag til nye produkter og pakker, som NSB og NCE Tourism baserer det videre arbeidet på.

Samling på Geilo 6. november

NSB med John Emil Myhre og Pernille Cecilie Hunsbedt i spissen er imponert over det lokale reiselivet langs Bergensbanen. Det er særlig bredden og kvaliteten i produktspekteret og engasjementet de møter rundt Bergensbanen som imponerer de to.

Møte i vindtunnelen på Voss 10. desember

NCE Tourism Fjord Norway er engasjert som prosjektleder for prosjektet, som foreløpig går under navnet «Destinasjon Bergensbanen». Følg oss for mer informasjon om prosjektet i månedene fremover.

For mer informasjon om prosjektet:

Trond Amland, NCE Tourism Fjord Norway – trond@ncetourism.com

Monica Elin Mohr Gjesdahl, NCE Tourism Fjord Norway – monica@ncetourism.com

Postet av Gry Bystøl