24. april (09.30 – 17.00) inviterer vi til NCE Tourism konferansen 2018 på Media City Bergen og Scandic Ørnen Hotel!

Vi beregner ca 100 påmeldinger, der «førstemann til mølla» prinsippet gjelder.

For de som har lyst og anledning vil det bli arrangert en middag om kvelden, fra 19.00 – 22.00. Ønsker du å være med her, må du melde deg på middagen i tillegg til selve konferansen.

Påmeldingsfrist tirsdag 17. april – påmelding til konferanse og kveldsarrangement HER!


Program: NCE Tourism konferansen 2018

MEDIA CITY BERGEN

KLYNGENE, MEDIA OG TURISME MØTES

09.00 – 09.30    Registrering og kaffe

09.30 – 09.40    Velkommen, Dag J Aksnes, leder NCE Tourism

09.40 – 10.00   Anne Jacobsen, leder NCE Media. Presentasjon av Media City – og hvordan klynger fra ulike bransjer kan samarbeide

10.00 –  10.30   Petter Ole Jakobsen, teknologidirektør i Vizrt.  Hvordan kan reiselivsbedrifter dra nytte av samlokalisering med andre bedrifter?

TEST AV NY OPPLEVELSESTEKNOLOGI I MEDIELABEN

10.30 – 11.45   Rune Smistad, NCE Media og Per Gunnar Hettervik, NCE Tourism. Hvordan utvikle verdensledende opplevelsesteknologi med Vidden som testarena. Omvisning og praktisk testing i Media Lab og treff med aktuelle media leverandører.

SCANDIC ØRNEN HOTEL

11.45 – 12.45    Lunsj

TAR VI RIKTIG PRIS FOR OPPLEVELSESPRODUKTENE VÅRE?

12.45 – 13.15.   Ivar Petter Grøtte, forskningsleder og Stefan Gøssling, professor, begge fra Vestlandsforskning. Bård Huseby, daglig leder av Fjærland Fjordstuer.  Tar vi riktig pris for opplevelsene, og hva er betalingsviljen hos våre kunder. Presentasjon av forskningsprosjektet Tourism Elasticity.

VEIKART FOR BÆREKRAFTIG REISELIV

13.15 – 13.40    Trond Amland, NCE Tourism og Arild Molstad, forfatter og journalist. Nye nasjonale prioriteringer for et bærekraftig reiseliv.

URØRT NATUR – Hva er vår viktigste ressurs verdt?

13.40 – 13.50    Helene Ødven, daglig leder Bergen og Hordaland Turlag. Naturens verdi.

13.50 – 14.15   Torkjel Solbraa, forsker Vestlansforskning.  Verdisetting av urørt natur, resultat fra NCE – Tourism sitt forprosjekt.

14.15 – 14.35   Representant fra næringsdepartementet (ikke bekreftet). Regjeringen sin reiselivspolitikk og tiltak for å sikre urørt natur som viktig ressurs for reiselivet

14.35 – 14.55   Representant fra Olje og energidepartementet (ikke bekreftet). Hvordan kan friluftsliv og reiseliv bli ivaretatt på en bedre måte i utbyggingssaker? Departement sitt arbeid med supplering av Øystesevassdraget i verneplanen.

14.55 – 15.15    Paneldebatt

15.15 – 15.30    Pause

ADVENTURE TRAVEL – Guideopplæring og sertifisering sykkel, kajakk og vandring

15.30 – 16.00    Per Gunnar Hettervik og Rikke Westvig, NCE Tourism. Roger Kløvtveit, Njord AS. Tom Erling Bahus, Kajakk The Fjords.

ADVENTURE HOUSE NORWAY

16.00 – 16.50    Synnøve Aabrekk, NCE Tourism.  Adventure House, et Nasjonalt kompetansesenter. Jarle Aambø, leder Olympiatoppens prestasjonsklynge: Utvikling av en prestasjonskultur.

TANKER OM FREMTIDENS KLYNGEARBEID

16.50 – 17.00    Bjørn Arne Skogstad, program leder Norsk katapult i Siva og Dag J. Aksnes, NCE Tourism. Avslutning og tanker om fremtidens klyngearbeid.

MIDDAG OG SOSIALT SAMVÆR

Sted: Media City Bergen Kl 19.00 – 22.00

NB – kveldsarrangementet er Ikke en del av konferanseprogrammet (egen påmelding til middag).

PÅMELDING

Postet av Dag J. Aksnes