NCE Tourism har inngått en samarbeidsavtale med Demarche Accord, en tilsvarende klyngeorganisasjon i Quebec regionen i Canada.

Begge klyngene jobber med utvikling av nye og forbedrede produkter innenfor opplevelsesbasert reiseliv. Gjennom møter og samtaler har begge organisasjonene kommet frem til en samarbeidsavtale der klyngene ønsker i felleskap å utveksle erfaringer og kunnskap knyttet til produktutvikling, kommersialisering og profesjonalisering samt jobbe for å etablere felles FoU prosjekter sammen med høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og Canada.

”For NCE Tourism er det viktig å knytte internasjonale kontakter og gjennom internasjonalt samarbeid lære av andre klynger som jobber med tilsvarende utviklingsprosjekter”, sier direktør i NCE Tourism Dag Jarle Aksnes. ”I tillegg synes vi det er positivt at klynger i andre land og kontinenter ønsker å samarbeide med oss og hente kunnskap og erfaring fra vårt arbeid”.

Nå planlegges det et møte mellom klyngene i Norge til høsten der felles prosjekter skal iverksettes og videreføres. ”Vi gleder oss til å vise frem til våre kollegaer i Canada det beste vi har innenfor opplevelses- og aktivitetsbasert turisme i Norge”, avslutter Aksnes.

Postet av Iselin Andrea Ødemark