En rekke reiselivsklynger og reiselivsorganisasjoner i Norge har etter påtrykk fra bedrifter over noe tid arbeidet med å få på plass et nasjonalt kvalitetssystem som har fått navnet VARDE Experience Quality. NCE Tourism Fjord Norway er prosjekteier og har ledet arbeidet sammen med reiselivsklyngene Arctic-365 og Innovative Opplevelser, Hanen og Trøndelag Reiseliv. I tillegg har Virke NHO Reiseliv og Innovasjon Norge også deltatt i utviklingsprosessen av systemet som nå lanseres overfor næringen. FoU prosjektet «A science-based quality assurance system for outdoor adventure tourism in Norway» v/ Nord Universitet har også vært en viktig partner og bidragsyter i utviklingen av systemet.

Bakgrunnen for initiativet er erkjennelsen om at produkter og opplevelser som selges for en relativ høy pris må holde høy kvalitet – hele tiden. Dessuten er det et stadig sterkere krav fra internasjonale samarbeidspartnere og distributører om dokumentasjon på at bedriftene legger en kvalitetsnorm til grunn for sin virksomhet. Ivaretakelse av sikkerhet og risikovurdering blir stadig mer aktuelt da flere opplevelser produseres ute i naturen.

VARDE Experience Quality har følgende mål:

  • Å sikre at gjesteopplevelsen overgår gjestens forventninger
  • Å gi veiledning og støtte til opplevelsesturisme i Norge
  • Å oppmuntre til beste praksis og stimulere kvalitetsforbedringer gjennom rådgivning
  • Å sette kvalitetsstandarder gjennom en objektiv og målbar godkjenningsordning
  • Å gi troverdige standarder som skaper tillit hos internasjonale kjøpere
  • Å fremme sikkerhetsgodkjenning
  • Å støtte lokal økonomi og skape bærekraftig turisme
  • Å gi en plattform for samarbeid i bransjenettverk

 

Ønsker du mer informasjon?

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet for å vurdere å bruke det nye kvalitetssystemet.

Ja takk, jeg er interessert i å få tilsendt stiftelsesdokumenter for å vurdere å kjøpe aksjer i det nye selskapet.

Postet av Dag J. Aksnes