Stolte aktører bak Norsk MTB instruktør- og guide sertifisering, kan presentere en «Mountainbike» utdanning på tre nivå!

Initiativet til en norsk guidesertifisering har sitt utspring i arbeidet rundt etablering av en felles europeisk guidestandard for terrengsykling.

Det norske prosjektet er finansiert og igangsatt av NCE Tourism Fjord Norway,  Opplysningskontoret for Terrengsykling og Norske instruktører og guider (tidligere Skiskolenes bransjeforbund). Bakgrunnen var at disse organisasjonene registrerte en rivende utvikling innen sykkelturisme, og økt etterspørsel etter fagfolk som kan instruere og guide på høyt nivå.

Prosjektet ble igangsatt januar 2017, sommerhalvåret 2018 gjennomførte allerede 55 personer Level 1 kurs og 12 personer Level 2 kurs. Level 3 utdanningen ferdigstilles sommeren 2019!

Level 1 gir deltakerne en innføring i guiderollen over 3,5 dager. Level 2 kurset gir deltakerne bakgrunn for instruksjon og guiding på et mer avansert nivå og har en varighet på 9 dager. Level 3 utdanningen henger høyt og gir en internasjonal sertifisering. Den består av tre samlinger på 5 dager hver, med teori og praksis som skal sikre at du som guide kan håndtere guiding i utfordrende høyfjellsterreng – både i Norge og i utlandet.

For å sikre videre drift, ivaretakelse og utvikling av ordningen har prosjektgruppen besluttet at ansvaret for videre drift av MTB instruktør og guide sertifiseringen overføres i sin helhet til Norske Instruktører & Guider (NIG). Det er skrevet en samarbeidsavtale og Opplysningskontoret for Terrengsykling og NCE Tourism Fjord Norway vil følge arbeidet videre gjennom medlemskap og styrerepresentasjon i NIG.

Norske instruktører og guider er en bransjeorganisasjon heleid av næringsaktører. Prosjektgruppen mener at NIG med sine mål, er svært skikket til å ivareta ordningen videre:

  1. Å fremme medlemsbedriftenes utvikling og ivareta deres interesse.
  2. Å utdanne instruktører og guider i reiselivsbransjen. (Gjennom NIG AS)
  3. Å arbeide for en utvikling av instruktør- og guidebransjen.
  4. Å representere medlemsbedriftene i forhold til myndigheter og andre organisasjoner.

MTB instruktør- og guidekurs 2019

4 Level 1 kurs og 2 Level 2 kurs er allerede satt opp for 2019, og Level 3 starter opp høsten 2019. Oversikt og påmelding; https://www.blisykkelguide.no/kurs-og-pamelding

Postet av Gry Bystøl