Ski er et av våre prioriterte områder for å videreutvikle adventure tourism i Norge.  Dette er en helårsaktivitet som kan utvikle ny næringsvirksomhet, samtidig som det kan skapes stor vekst i etablerte virksomheter. Rapporten er et godt verktøy for å øke kunnskapen om dette markedet, sier Dag J. Aksnes, direktør i NCE Tourism. Rapporten er utarbeidet av Innovasjon Norge i samarbeid med NCE Tourism.

Les mer her

Postet av Dag J. Aksnes