Aktive ferier er i sterk vekst, og sykling er en av de aktivitetene som vokser raskest, i følge Adventure Travel and Trade Association.

Som et ledd i arbeidet med å utvikle sykkelturisme i Norge, har Innovasjon Norge og NCE Tourism fått utarbeidet markedsrapporter fra fire markeder: Tyskland, Nederland, Danmark og USA.

Rapportene er utarbeidet av Innovasjon Norges kontorer i markedene, og er gjennomført som en todelt undersøkelse.

Del 1 er en skrivebordsundersøkelse der vi har kartlagt sentrale turoperatører som tilbyr sykling som en del av sitt tilbud (både tursykling og terrengsykling) samt de viktigste nettsteder og forum som omhandler sykling, blader og magasiner med fokus på sykling og interesseorganisasjoner for sykling.

Del 2 av undersøkelsen er dybdeintervjuer med relevante turoperatører i hvert marked. Her går undersøkelsen mer i dybden på hva som kjennetegner disse turoperatørene og hva som kjennetegner gode sykkelprodukter, krav til en god destinasjon for sykkelturisme, etterspørselstrender, hvordan sykkelturismeprodukter bør pakkes, samt andre suksessfaktorer. Resultatet har blitt en rapport som skal gi oss et bedre grunnlag for å utvikle sykkelturismen i Norge.

– Rapportene gir oss et godt innblikk i hvilke aspekter som er viktige for en god sykkeldestinasjon, sier direktør Dag Aksnes i NCE Tourism som jobber med utvikling av sykkelturisme i Fjord-Norge.

– Dette er viktig kunnskap for arbeidet med utvikling av sykkelprodukter over hele landet, sier Haaken Christensen, fagspesialist i naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge.

Last ned en ny markedsrapport som NCE Tourism og Innovasjon Norge har fått utarbeidet om landeveissykling.

Postet av Dag J. Aksnes