TrekkSoft lanseres som ny aktivitetsbooking for aktivitetsbedriftene og destinasjonsselskapene i Fjord Norge.

Fjord Norge og destinasjonsselskapene på Vestlandet har sammen med NCE Tourism vurdert aktuelle løsninger for aktivitetsbooking, og har vurdert TrekkSoft som det beste systemet.
Det er forhandlet frem en svært god pris og innsalgsavtale med TrekkSoft for aktivitetsbedriftene på Vestlandet (se priser nedenfor).

Hvorfor velge TrekkSoft?

Ved at flest mulig aktivitetsbedrifter bruker den samme bookingløsningen vil mulighetene for kryssalg, pakking og distribusjon bli styrket. TrekkSoft skal integreres på Fjord Norge og destinasjonsselskapene sine sider som aktivitetsbooking-løsning. Det vil si at alle produktene/bedriftene i TrekkSoft vil bli tilgjengelige der. I tillegg er det dialog med Fjord Tours og andre selskap om bruk av TrekkSoft til aktivitetsbooking.
Vi ønsker derfor at fleste mulig aktivitet- og opplevelsesbedrifter velger å bruke/gå over til TrekkSoft som bookingsystem. TrekkSoft kan i tillegg brukes til å lage nettsider for bedriftene.

(NB! Travius-brukere: Fjord Tours legger opp til integrasjon av TrekkSoft fra 2017. Det betyr at Travius-brukere som er koblet mot Fjord Tours må/bør vente med overgang til TrekkSoft).

Kom i gang nå!

Bedrifter og destinasjonsselskap kan ta direkte kontakt med TrekkSoft for å bruke løsningen:
valentin@trekksoft.com. Alternativt ta kontakt med Per Gunnar Hettevik: pergunnar@ncetourism.com

Rabatterte priser inklusiv markedsføring

Fjord Norge tar ikke provisjon ved salg, men har en fastpris på kobling mot Fjordnorway.com inklusiv øremerkede midler til markedsføring av bedriftene/produktene i TrekkSoft.
For mer informasjon: kristian@fjordnorway.com
Bedriftene kan selv avtale provisjon med hverandre når en selger hverandre i løsningen.
Det samme kan destinasjonsselskapene avtale med bedriftene ved salg via destinasjonsselskapene sine websider.

 

Starter+ (små bedrifter)

 • $71 pr/mnd (Ordinært $79 pr/mnd)
 • Marketing-pakke Fjord Norge
 • Kortgebyr 4.75%
 • Transaksjonskost: $0,62

Professional+ (små/mellomstore bedrifter)

 • $115 pr/mnd (Ordinært $199 pr/mnd)
 • Marketing-pakke Fjord Norge
 • Kortgebyr 3.5%
 • Transaksjonskost: $0,55

Enterprise (DMO/salgsselskap)

 • $169 pr/mnd (Ordinært $299 – $799)
 • Marketing-pakke Fjord Norge
 • Kortgebyr 3.25%
 • Transaksjonskost: $0,50

 

Korte fakta og muligheter

Det vil bli arrangert fylkesvise lanseringsmøter med TrekkSoft for presentasjon og gjennomgang av løsningen. I tillegg kan andre møter og online/Skype-dialog avtales. Ut over dette har TrekkSoft support for brukerne.

Bookingsystem for aktiviteter

I systemet: Channel manager (distribusjon av produktene), Marketplace (tilgang til alle produktene i TrekkSoft og markedsplass for samarbeid mellom bedriftene og med f.eks. turoperatører og agenter), Resource manager (administrasjon av egne produkter), Payment gateway (håndtering av betaling og provisjoner), Website builder (kan brukes til å lage webside for bedriftene) og Mobile (bruk av app for booking, betaling, billettscanning og administrasjon)

Overnattingsbooking i TrekkSoft

Systemet kan brukes av små overnattingaktører. Brukegrensesnittet er under utvikling. Se eksempel her: http://www.myvacationbutlers.com/en/homes

Widget-integrasjon

Enkelt å integrere. Bookingknapp som åpner bookingprosessen i en «iFrame» eller «Popup»-vindu.

WebsiteBuilder – Content Management System

Publiseringsløsning i TrekkSoft som gjør at bedriftene kan bruke løsningen som egen web og sette opp egen aktivitet-«shop» («subsite»).

Fullintegrasjon –API (åpne API-er/koblingsmuligheter)

Sømløs integrasjon i nettsiden, men det krever utvikling/integrasjon på bedriftene sine egne websider og destinasjonsselskapene sine New MindTellus sin side.

Mobil App

Bruk av app/mobil til å håndtere bookinger, betaling direkte med kortleser, billettscanning og administrasjon

Overføring fra andre bookingsystemer

TrekkSoft har i utgangspunktet importmuligheter, men dette må avklares avhengig av hvilke system bedriften bruker i dag som data skal overføres fra.

Integrasjon mot regnskapssystemer

TrekkSoft kan teknisk sett kobles mot norske regnskapssystem, men det må kartlegges hvilke system bedriftene bruker og lage kobling.

Viderutvikling av funksjoner i TrekkSoft

TrekkSoft jobber kontinuerlig med utvikling av funksjoner i løsningen. I tillegg vil Fjord Norge og destinasjonsselskapene kunne koordinere og spille inn ønsker for videreutvikling for bedriftene. Ved stort felles behov vil TrekkSoft utvikle endringer. Ved spesialisert behov vil en kunne vurdere prosjektfinansiering innenfor Fjord Norge.
Last ned TrekkSoft info

Postet av Dag J. Aksnes