Arbeidet med å skape ett nytt nasjonalt kvalitetssystem for museer, aktivitet-, opplevelse- og attraksjonsbedrifter innen reiselivet, startet allerede tilbake i 2014.

Initiativet kom fra bedrifter i reiselivsklyngene Arena Lønnsomme Vinteropplevelser (nå Artic-365) og Innovative Opplevelser i Nord-Norge. NCE Tourism ble koblet på, søkte Innovasjon Norge om støtte, og har hele veien vært prosjekteier. Hanen, Trøndelag Reiseliv, NHO Reiseliv og VIRKE er også partnere i prosjektet.

Ordningen er altså avgrenset til museer, aktivitet-, opplevelse- og attraksjonsbedrifter.

Bakgrunnen for initiativet fra reiselivsbedriftene er erkjennelsen om at produkter og opplevelser som selges for en relativ høy pris må holde høy kvalitet – hele tiden. Dessuten et stadig sterkere krav fra internasjonale samarbeidspartnere og distributører om dokumentasjon på at bedriftene legger en kvalitetsnorm til grunn for sin virksomhet. Ivaretakelse av sikkerhet og risikovurdering blir stadig mer aktuelt da flere opplevelser produseres ute i naturen.

Turismen i Norge får betydelig internasjonal oppmerksomhet. Det er økende interesse for opplevelsesturisme og det å oppsøke nye destinasjoner og opplevelser. Noen ser på Norge som et dyrt reisemål. Det er vanskelig å redusere prisene, men desto enda viktigere å levere topp kvalitetsopplevelser og dermed god verdi for pengene.

I vår sosiale medieverden deles flotte opplevelser med verden på et øyeblikk – noe også negative historier kan gjøre. Sistnevnte kan være skadelig for omdømmet til bedriften, men også for reiselivet som helhet.

Nasjonal Kvalitetssystem Reiseliv har følgende mål:

  • Å sikre at gjesteopplevelsen overgår gjestens forventninger
  • Å gi veiledning og støtte til opplevelsesturismen i Norge
  • Å oppmuntre til beste praksis og stimulere kvalitetsforbedringer gjennom rådgivning
  • Å sette kvalitetsstandarder gjennom en objektiv og målbar godkjenningsordning
  • Å gi troverdige standarder som skaper tillit hos internasjonale kjøpere
  • Å fremme sikkerhetsgodkjenning
  • Å støtte lokal økonomi og skape bærekraftig turisme
  • Å gi en plattform for samarbeid i bransjenettverk

Vi har utviklet det norske systemet med bakgrunn i eksisterende internasjonale systemer. Den overordnede målsettingen er å styrke lønnsomheten i bedriftene gjennom kontinuerlig kvalitetsutvikling i den enkelte bedrift.

Systemet testes i disse dager på 20 bedrifter over store deler av Norge, da også hos NCE Tourism partnere i Fjord Norge.

Etter testperioden er systemet planlagt lansert for norske reiselivsaktører i oktober 2018.

Postet av Gry Bystøl