Om oss

I 2009 ble Fjord Norge klyngen gitt status som Norwegian Centre of Expertise (NCE). NCE programmene er etablert for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge.

NCE Tourism fungerer som en produktutviklingsavdeling i Fjord Norge og er et virkemiddel til støtte for utvikling av klyngen innenfor de mål og visjoner som er gjeldende. NCE Tourism skal bidra til å utvikle, teste og koble kjøpere av og tilbydere av opplevelsesprodukter, og dette gjøres sammen med partnerne i klyngen.

NCE jobber vertikalt innenfor 6 utvalgte opplevelsestemaer, samtidig som man har fokus på tverrgående temaer som bidrar til helhetlige produkt og sømløse opplevelser sett fra et kundeperspektiv.

Våren 2016 ble NCE Tourism evaluert etter 2. kontraktsperiode. Vi gleder oss over en god rapport og denne er grunnlaget for videreføring i 3. kontraktsperiode. Se MENON-rapport for mer informasjon: