Hva vi gjør

NCE Tourism bistår våre partnerbedrifter med rådgiving, verktøy, felles prosjekter, nettverk og møteplasser. Vi kobler reiselivsaktørene på Vestlandet med hverandre, med eksperter og forskningsmiljøer, og med det offentlige støtteapparatet.

Gjennom kunnskap, inspirasjon og en fremtidsrettet strategi bidrar vi til at reiselivsaktørene spiller hverandre bedre – og leverer opplevelsesprodukter i verdensklasse.

I verktøykassen vår får du fri tilgang til mye relevant kunnskapsmateriale, men den største forskjellen er å delta som partner i klyngen. Da får din bedrift tilgang til å bruke klyngen som sparringspartner, idetester, inspirator, motivator, samarbeidspartner og konkurrent. I tillegg hjelper NCE teamet din bedrift med vår kompetanse i alle fasene av produktutviklingen.

Visjon

Fjord Norge-regionen skal bli et av verdens ledende reisemål innen aktive, naturbaserte opplevelser.

For å visjonen jobber NCE Tourism med ulike strategier og delmål:

Delmål 1 Profesjonalitet

NCET skal arbeide for en profesjonell samarbeids- og innovasjonsplattform innen konsept- og produktutvikling, pakketering og distribusjon, arbeidskraft og kompetanse, vertskap og kvalitet. Fasiliteringsplattformen skal baseres på strukturerte og transparente innovasjonsprosesser som inkluderer aktører i hele verdinettverket, fra produkt til marked, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Delmål 2 Miljøfokus

NCET skal arbeide for bærekraft og minimal innvirkning på miljøet basert på de nasjonale anbefalingene og kriterier gitt av Global Sustainable Tourism Council (GSTC/UNWTO).

Delmål 3 Lønnsomhet

NCET skal arbeide for økt verdiskaping gjennom utvikling av markedstilpassede og bærekraftige innovasjoner med fokus på kommersialisering og internasjonalisering. NCET skal videre arbeide for nye og kjøpesterke kundegrupper, samt tilleggssalg av opplevelsespakker fra etablerte og nye aktører.

Delmål 4 Klyngeaktiviteter

NCET skal arbeide for balansert vekst i aktiviteter som gir verdiskapning gjennom samarbeid, arbeidskraft, kapital, kunnskap, innovasjon, distribusjon, markeder, og økt omsetning/lønnsomhet.