Organisasjon

NCE Tourism – Fjord Norway er organisert gjennom et prosjektråd, en styringsgruppe og prosjektledelsen som overtar rollen av fasilitatoren. Øverste organ av NCE Tourism – Fjord Norway prosjektet er prosjektrådet. En styringsgruppe veileder prosjektet, mens prosjektledelsen gjennomfører prosjektet operativt.

Prosjektledelse NCE Tourism – Fjord Norway

Direktør
Dag Jarle Aksnes

Tel: +47 917 57 001
Epost: dag@ncetourism.com

Utdannet ingeniør. Har tidligere lang erfaring fra næringslivet som regiondirektør på Vestlandet  i flere selskaper som Vesta Forsikring, Vestlandske Salslag, Avinor og OBOS. Dette har medført mye reising,  og god kjennskap til hele Fjor Norge regionen. Som leder i Avinor ble reiselivet et satsningsområde for å tiltrekke nye flyruter og bidra til mer innkommende trafikk til Vestlandet. Natur og opplevelser var hovedfokus for å lykkes med dette arbeidet.


Seniorkonsulent
Monica Elin Mohr Gjesdahl
Tel: +47 4000 8590
Epost: monica@ncetourism.com

Monica har de siste årene jobbet med opplevelsesbasert turisme og produktutvikling av dette. Et av hennes prosjekter som hun har ledet fra start til ferdig implementert produkt er merkevaren Kortferier hos De Historiske Hotel & Spisesteder. Dette er blitt en signatur innenfor pakketerte opplevelser. Etter 19 års erfaring innen reiseliv er bredde en av hennes styrker sammen med kvalitetssikring av leveranser.  Hennes erfaring etter noen år i teknologibransjen har gitt henne et brennende engasjement for å gjøre opplevelser og andre reiselivsprodukter tilgjengelige og salgbare.


Trond Amland

Seniorkonsulent
Trond Amland
Tel: +47 908 55 755
Epost: trond@ncetourism.com

Med en MBA i Merkevareledelse fra NHH har han videreutviklet Fløibanen, ikke bare som en kjent og kjær attraksjon, men også som en av de sterkeste merkevarene i landet. Under hans ledelse er det blitt gjennomført en omfattende merkevareprosess for å posisjonere selskapet og merkevaren Fløibanen i nasjonal og internasjonal sammenheng. 30 års erfaring innen reiselivet på Vestlandet gir deg den faglige tyngden du trenger for å utvikle ditt produkt, reisemål, opplevelse eller attraksjon i riktig retning.


Prosjektrådgjevar
Gry Bystøl
Tel: +47 97 16 84 11
Epost: gry@ncetourism.com

Mastergrad i «Innovasjon og næringsutvikling», bachelor i «Sports management», samt nærare 10 års erfaring innan næringsutvikling og reiseliv, med spisskompetanse innan prosjektleiing. Friluftsjente og fjellfant, ski-entusiast, syklist og kajakkpadlar. Kombinert med jobberfaring som skiinstruktør, raftingguide og fjellførar, gjev dette ho eit godt grunnlag for å setje seg inn i kvardagen til dei små og mellomstore «adventure» bedriftene. Gry brenn for at desse bedriftene skal få utvikle seg best mogleg, og for internasjonalisering og eit «løft» av heile bransjen.


Prosjektrådet

Partnerne i NCE Tourism – Fjord Norway organiseres i et Prosjektråd. Prosjektrådet utgjør prosjektets programråd (generalforsamling). Rådet møtes årlig, og hver partner har en stemme.
Rådet er et rådgivende organ som har rapporteringsrett og består av prosjektets partnere. På møtene vil det fremlegges en overordnet statusrapport for prosjektet. I tillegg utnevner programrådet sine representanter i styringsgruppen.

Styringsgruppen

Styringsgruppen i NCE Tourism Fjord Norway tar de løpende, overordnete strategiske beslutninger i prosjektet, og har ansvar for økonomiske disponeringer innenfor rammen av prosjektets mandat.

Styringsgruppen er sammensatt med partnere som representerer ulike deler av reiselivets verdikjede.

Leder av styringsgruppen
Ståle Brandshaug, Visit Sognefjord AS

Kontraktspartner / Landsdelsselskap
Kristan B. Jørgensen, Fjord Norge AS

Opplevelsesbedrifter
Kaia Finne, Myrkdalen Fjellandsby
Anne Stine Mathisen, Contrast Adventure AS

Transport
Helge Otto Mathisen, Color Line AS

Overnatting
Nils-Henrik Geitle, De Historiske Hotel & Spisesteder

Tur-formidling
Steinar Aase, Fjord Tours

Forskning
Truls Engstrøm, UiS
Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforskning (observatør)

Offentlig
Fylket som har sekretariat for Vestlandsrådet: Randi Klæbo, Rogaland (observatør)

Innovasjon Norge
Vivian Lunde (observatør)