Opplevelser

NCE jobber utifra en to-dimenasjonal modell for produktutvikling. Den tar utgangspunkt i en kjerneaktivitet samtidig som den ivaretar de delprodukter og aktiviterer som er en del av kundens totale behov for en helhetlig opplevelse. En god forståelse av hva som ligger i reiselivsproduktet er avgjørende for å vite hva som skal til for å gi kunden den beste opplevelsen, oppnå høy kundetilfredshet og skape grunnlag for gjensalg.

NCE Tourism har derfor knyttet til oss partnere som representerer de tverrgående temaene, og som, fra deres ståsted bidrar til å utvikle autentiske, unike produkt sammen med opplevelsesbedriftene. Koblingen mellom, og møteplassen for bedriftene fra de vertikale klyngene og de tverrgående temaene fungerer som en katalysator for utvikling av innovative løsninger på tvers av fag, bransje og innhold.

De seks utvalgte vertikale temaene i NCE Tourism er:

Disse opplevelsene er ikke tilfeldig valgt ut, – vi har ressursgrunnlaget for å bli verdensledende innenfor disse opplevelsene. Sammen med de tverrgående temaene vil disse opplevelsene trigge reiselyst og bygge opp under den beste merkevaren vår i Fjord Norge – naturen og kulturen.

De tverrgående temaene er sammensatt av følgende hovedelement:

  • Fjordkultur
  • Infrastruktur
  • Kompetanse

Disse har igjen flere underelement hver seg; Kulturarv, matkultur, overnatting, servering, transport, pakking, kvalitetssikring, konseptutvikling, FoU og bærekraft.