Fiske

Konger, rockeartister og andre gjester har i lange tider feriert med flotte fiskeopplevelser i de vestlandske elvene. Godt fiske, flotte naturopplevelser, god mat og unike overnattingssteder har vært en del av produktet. De siste 20-30 årene har vår lakseeksport satt både Norge og Vestlandet på verdenskartet.

Nå bør vi benytte den internasjonale posisjonen vi har innen fiske til å utvikle nye fiskeopplevelser, skape nye arbeidsplasser og økt verdiskapning. Vi vil jobbe i et nettverk langs hele Vestlandet for å se på hvordan vi kan utvikle havfiske, fjordfiske og fluefiske i elver og vann. Både potensialet for nye opplevelser – og det internasjonale kundegrunnlaget er stort.

btn-fiske