Vandring

Vestlandet har en særegen natur med et levende kulturlandskap. Høye fjell som stuper ned i dype fjorder. Fargespillet med isbreer, grønne fjellsider mot blåfargen i elver og fjorder om sommeren, og et eldorado av hvitfarger som møter den blå fjorden om vinteren har en sterk tiltrekningskraft verden over. Landskapet vårt, og kulturarven vår som har utviklet seg nettopp ut ifra våre naturressurser gir oss vandremuligheter på sølvfat.

På Vestlandet kan du vandre 365 dager i året – fra klatring i alpine landskap med isbreer og tinder som følgesvenner til bølgende grønne marker midt på vinteren med storhavet i vest. Vi har verdens beste muligheter for å utvikle røffe, spektakulære, spennende, interessante, historiske, kulturelle og romantiske vandreturer med ulik varighet og vanskegrad. Akkurat derfor er vandring et av satsingsområdene våre i NCE Tourism. Gode vandreopplevelser vil hjelpe oss med å forlenge sesongen, det kan lett kombineres med andre natur- og kulturopplevelser, og ikke minst – det er et opplevelsesprodukt i vekst.

Vi jobber med utvikling av nye områder, oppbygging av produktet, guiding, infrastruktur og helhetlig tenking inkludert kommersialisering og klargjøring for salg.

Her er noen av vandreprosjektene vi jobber med:

Trolltunga

For ti år siden la 300-400 turen til den spektakulære Trolltunga. Nå går 40.000 – 50.000 mennesker ut på platået. Det gir nye utfordringer.
Trolltunga er en av de mest spektakulære fjellformasjonene i Norge. Folk fra hele verden er i ferd med å oppdage fjellet som geiper 700 meter ut over Ringedalsvatnet, med Folgefonna ruvende i bakgrunnen.

Fantastiske bilder, som kan ta pusten fra enhver, samt aktiv markedsføring har bidratt til en formidabel vekst. Det har gitt oppsving for reiselivsnæringen i Odda-området.

Overnattingsstedene er fullbooket i høysesongen, og sesongen strekkes i begge ender.

Butikkene i Odda melder om 20-30 prosent omsetningsvekst. Turistene bruker også penger på transport, mat og utstyr.

I 2015 var det 1.500 turister ute på Trolltunga-platået på de beste dagene. Alle skal ha et bilde der de står alene, hvilket skaper køer på 1-2 timer. Det forringer opplevelsen. Hvis antall dagsbesøk blir det dobbelte vil mange gå svært skuffet tilbake.

Det gir også utfordringer på sikkerhet, logistikk, parkering, toalettfasiliteter som det nå må jobbes med. NCE Tourism er derfor med på et DIP prosjekt sammen med flere for å se på hvordan dette fantastiske reisemålet kan utvikles videre med særdeles vekt på kvalitet, logistikk og sikkerhet. I 2015/16 ble det gjennomført et DIP forstudie.

Vidden

Utallige internasjonale kåringer og reportasjer framhever våre fjorder og fjell som en arena for unike vandreturer. Gamle kjente turer utvikles nå videre parallelt med at nye turer kommer til, som Trolltunga.

Vi må utvikle selve produktet, og det økonomiske potensialet som ligger i at tilstrømning av internasjonale turister øker. Samtidig må vi ta tak i nærliggende og ikke utnyttede muligheter.

En av disse ligger i en lang høyfjellstur med nærhet til Bergen sentrum. VIDDEN er fjellplatået mellom Ulriken og Fløyen. Banene (Ulriksbanen og Fløybanen) som frakter folk til begge ender av turen har nå ca 1.8 mill påstigninger pr år.

Vi vil utarbeide et nytt vandreprodukt der både guider, nye tekniske løsninger, opplevelsesmat og andre tema vil inngå i produktutviklingen. Sammen med  næringsaktørene, NCE Media, prosjektleder A.K. Gluck-Teigland og Bergen & Hordaland Reiselivslag skal vi utvikle prosjektet som nå løper som et forprosjekt.

Kan vi guide 20.000 personer over VIDDEN i 2019 – og gi dem alle en komplett vandreopplevelse og økt verdiskapning for aktørene og for byen Bergen?

Lysefjorden Rundt

Prosjektet «Lysefjorden Rundt» skal utvikle vandringsopplevelser i verdensklasse. Disse skal pakkes og settes sammen med andre opplevelser og gjøres salgsklare for en tung internasjonal markedsføring.

«Lysefjorden Rundt» er et prosjekt som har som mål å få vandreturister til å oppholde seg lengre på et sted, og samtidig legge igjen penger til flere av de lokale aktørene i regionen. Med Preikestolen og Kjerag som ikoniske og verdenskjente vandremål, ønsker Lysefjorden Utvikling (LU) å finne løsningen på hvordan vandreturismen kan bli en lønnsom og bærekraftig næring for lokalmiljøet.

Prosjektet har vart i 18 måneder, som et forprosjekt som har sikret bred forankring gjennom mobilisering av reiselivsaktører i området. Arbeidet blir nå videreført i hovedprosjekt, som skal vare fram til 2018.

Som en del av hovedprosjektet har LU også valgt å ta inn prosjektet «Lysefjorden som et bærekraftig reisemål». Dette fordi Lysefjorden er plukket ut som et av 12 destinasjoner som skal sertifiseres som bærekraftige reisemål innen 2018.

Aktivitetene i hovedprosjektfasen:

  • Næringsutvikling: arbeide med eksisterende og nye bedrifter: mobilisering, kompetanseheving, nettverksbygging, studieturer og samlinger.
  • Infrastruktur: stier, hytter, skilting, servicepunkt og lignende
  • Markedsføring, salg: teste produkt, salgskanaler, felles webløsninger, ny teknologi.

Følgende er partnere i prosjektet: Stavanger Turistforening, Ryfylke IKS, Reisemål Ryfylke, Strand Kommune, Lysefjorden Sjokolade, Lyse AS, Forsand Kommune, NCE Tourism og Bygdeutvikling Ytre Ryfylke. Prosjektleder er Lysefjorden Utvikling.

btn-vandring