NCE Tourism og Fjord Norge AS inviterte den 5. juni 2019 til fellesmøte, hvor vi ønsket oss en diskusjon med alle klyngemedlemmer i NCE Tourism, samt andre sentrale aktører i landsdelen, om hvordan vi skal utvikle klyngesamarbeidet videre etter at NCE Tourism prosjektet avsluttes i september 2019. Det ble også sendt ut en spørreundersøkelse i forkant av møtet.

Vi ønsker å takke alle som tok seg tid til å stille denne dagen og også en takk til dere som bidrog til å svare på spørreundersøkelsen. Vi er svært godt fornøyde med at 52 bedrifter svarte på spørreundersøkelsen, resultatet ligger vedlagt HER: Klyngeundersøkelse_juni2019

Det er tydelig at det er tre hovedtemaer dere ønsker fokus på videre:

Helårsturisme – New Season

Bærekraftig og grønt reiseliv

Adventure Tourism / Opplevelseturisme

Videre synes vi tilbakemeldingene fra dere også er tydelige på at det innenfor disse tre hovedtemaene må prioriteres:

  • Initiere og koordinere samarbeidsprosjekt mellom flere bedrifter
  • Produktutvikling; på oppdrag eller innenfor utvalgte tema/prosjekt, testing av produkter i markedet
  • Å arrangere møteplasser/workshops med fastsatt tema, for erfaringsutveksling og påfyll av ny kunnskap. 

Med utgangspunkt i dette har klyngeledelsen i NCE Tourism sett for seg følgende fremtidsscenario/ videreføring:

TEMA 1: Helårsturisme – New Season

Innhold må bygges i dette konseptet – produktutvikling; bistand til bedrifter og destinasjoner slik at vi har noe å selge i denne perioden.

TEMA 2: Bærekraftig og grønt reiseliv

Her må det lages ett eller flere markedskonsept for Fjord Norge, som kan sette oss på kartet i et felt som det stadig blir mer fokus på internasjonalt.  For eksempel «Topp 10 green trips in Fjord Norway», «Green travels to Fjord Norway».

Videreføre den rollen vi har med å videreutvikle Veikartet for reiselivet og herunder metodeutvikling for verdsetting av urørt natur.

Samarbeide med operatører om å nå markedet for togreiser i Europa, som er markant økende.

Bygge innhold i konseptene som blir utviklet, produktutvikling; bistand til bedrifter og destinasjoner slik at vi har noe å selge undre denne fanen.

TEMA 3: Adventure Tourism /Opplevelsesturisme

Samle guide og aktivitetsbedriftene i en spisset klynge som blant annet jobber videre med problematikken rundt sertifisering av guider og produktutvikling koblet mot markedet.

Fortsette arbeidet som virkelig begynner å bære frukter hvor en koordinerer et samarbeid mellom operatører, bedrifter og destinasjoner, både innen produktutvikling og marked, for å få flere internasjonale «adventure tourism» operatører til å selge Fjord Norge pakker.

Status per 30.juni 2019

NCE blir avsluttet 01. oktober 2019 som planlagt.

Takk for oss!

Spørsmål og henvendelser kan rettes til Fjord Norge AS:

Tlf sentralbord +47 55 30 26 40 – info@fjordnorway.com 

 

 

Postet av Gry Bystøl