SJØMATRÅDET POSITIVE TIL FISKEPROSJEKT

Norges Sjømatråd deltok på møte 21.-22.januar i Tromsø og det ble avholdt i...

/ 26. januar 2019

GSTC Sustainable Tourism Training In Partnership with NCE Tourism Fjord Norway

For fyrste gong held den internasjonale organisasjonen GSTC (Global Sustainable Tourism Council) kurs...

/ 24. januar 2019

Videreføring av Kystpilegrimsleia

NCE Tourism Fjord Norway starter nå på den spennende oppgaven med å videreføre...

/ 24. januar 2019

Travel like the locals

Møre og Romsdal Fylkeskommune har i samarbeid med Fram og lokale destinasjonsselskaper lykkes...

/ 15. januar 2019

Ny satsing i Møre og Romsdal – Reiseliv, mat og kultur

Møre og Romsdal set stadig meir fokus på å utvikle lokalt reiseliv. Målet...

/ 9. januar 2019

NCE Tourism Fjord Norway bistår NSB i utvikling av Bergensbanen som reiselivsprodukt

NSB satser på reiseliv, og NCE Tourism skal framover bidra med å utvikle...

/ 13. desember 2018