Partnere

Alene kan det være krevende å følge med på markedstrender, tenke nytt om egen bedrift og egne produkt, utvikle gode konsept og finne beste distribusjons- og kommunikasjonskanaler.

Det er dette vi i NCE Tourism tar tak i – vi etablerer møteplasser der våre partnere kan møtes for å diskutere og løse felles utfordringer, bygge kompetanse, utveksle erfaringer og gjøre hverandre gode. Vi samarbeider når det er hensiktsmessig – og konkurrerer når det er hensiktsmessig.

NCE Tourism sin viktigste oppgave i klyngearbeidet er å bidra til å realisere de verdiene vi har innenfor våre 6 utvalgte temaer på den globale arenaen. Vi skal bidra til at vi trekker sammen om å få til dette. Vi jobber tett med våre partnere, og «skreddersyr» i stor grad ulike utviklingspakker som vi jobber med: hos den enkelte partner og/eller i grupper av partnere.