Vi gratulerer Per Gunnar Hettervik med nye utfordringer. 1 januar 2019 begynner han i sin nye jobb som Reiselivssjef i Visit Svalbard.

Vi er glade for den tiden han bidratt med sin kunnskap og sitt engasjement for at NCE Tourism Fjord Norway skulle lykkes i arbeidet med produktutvikling. Per Gunnar vil fortsette i dagens jobb frem til nyttår, og hans prosjekter vil bli videreført av dagens NCE organisasjon.

Dag J. Aksnes – Direktør NCE Tourism Fjord Norway

Postet av Gry Bystøl