Som et ledd i dette besøkte hele administrasjonen i NCE Tourism Fjord Norway Olympiatoppen for å lære hvordan de har bygget på Olympiatoppen og senter for prestasjonskultur. Vi fikk en svært interessant og relevant dag med Jarle Aambø, tidligere Toppidrettsjef nå ved senter for Prestasjonskultur.  Olympiatoppen blir en viktig samarbeidspartner for å realisere International Adventure House.

IMG_5360

En prioritert oppgave for NCE Tourism Fjord Norway adminstrasjonen i 2017 vil være å jobbe legge en prosjektplan på hva et fremtidig International Adventure House skal innholde. Finne samarbeidspartnere og finansiering av prosjektet. Prosjektet vil være et viktig løft for å få en forsknings- og kunnskapsbasert produktutvikling og en mer profesjonalisert og prestasjonsfokusert bransje som har internasjonal konkurransekraft sier Direktør Dag Aksnes.

Postet av Dag J. Aksnes