Bergen og Vestlandet har internasjonalt ledende og sterke kompetansemiljøer i klyngene. På Vestlandet er det hele fem store næringsklynger, Norwegian Centres of Expertise. Disse bidrar til å levere nyskaping og innovasjon over en rekke områder, og er nasjonale og internasjonale utstillingsvindu for hvordan man dyrker frem morgendagens satsinger og nyvinninger. Klyngene er på denne måten viktige motorer i de omstillingsprosesser som preger samfunnet nå ved utgangen av 2015.

NCE Tourism er en fremtidsrettet og profesjonell samarbeids-og innovasjonsplattform for opplevelser og reiseliv på Vestlandet, mens NCE Media er verdensledende innen visualiseringsteknologi, formidling, animasjon og sensorteknologi. Nå går NCE Tourism og NCE Media sammen i et nyskapende samarbeid der fjord og fjell, vidder og vann – opplevelser av ypperste klasse – i Bergen og omegn skal løftes og tilbys ut i verden på helt nye måter. Gjennom bruk av medieklyngens teknologi, og turistklyngens ressursgrunnlag, legges et nytt fundament for vekst og verdiskaping både i Bergens-regionen og på hele Vestlandet.

Postet av Dag J. Aksnes