Norges Sjømatråd deltok på møte 21.-22.januar i Tromsø og det ble avholdt i deres lokaler. Tove Sleipnes fra Sjømatrådet ønsket å delta i prosjektgruppen og var positiv til et samarbeid på tvers av reiselivsnæringen & sjømatnæringen. Det er viktig for sjømatrådet at gjester som kommer til Norge raskt får inntrykk av at vi er en sjømatnasjon! Sammen kan vi markedsføre og selge Norge!

Prosjektet har god fremdrift og en spørreundersøkelse til utvalgte turoperatører vil gå ut denne uken. Innovasjon Norge vil også sende denne til sine utekontorer. Vi har laget noen start-up pakker i nord og i fjord samt laget en 9 dagers kombinasjonspakke som består av fjord + nord med direkteruten til Widerøe mellom Bergen og Tromsø. På neste møte i februar vil vi gå igjennom resultatene av denne og forberede produktene og pakkene frem mot NTW i Ålesund som starter 1.april.

Til vårt møte vårt i februar vil vi invitere med relevante partnere som skal være med i startfasen samt aktører på markedssiden. Salg og distribusjon vil være et viktig tema på neste samling. Her vil vi også være i dialog med Visit Norway.

Dette er kun starten innenfor opplevelsestemaet fiske.

Kan dette være interessant for din bedrift? Ønsker du/dere mer informasjon?

Ta kontakt med:

NCE Tourism Fjord Norway, Monica Elin Mohr Gjesdahl

monica@ncetourism.com

Arctic- 365, Agnete Ryeng

agnete@arctic-365.no

Postet av Gry Bystøl