7. og 8. november var 80 deltakere samlet på Knutholmen i Kalvåg for å diskuterer hvordan verdens første skipstunnel skal kunne utvikle regionen som reisemål.

Nye muligheter innen skipsfart, næringsliv og turisme langs kysten

Stadt skipstunnel er realiseringen av verdens første skipstunnel, lokalisert på Stadhalvøya i Norge, helt vest i havet. Stadhavet er kjent som det mest værharde området langs norskekysten. Med skipstunnel omgår man det fryktede havstykket rundt Stad, og legger til rette for nye muligheter innen skipsfart, næringsliv og turisme langs kysten.

Stad skipstunnel vil være 1,7 kilometer lang, 37 meter høy, ha en bredde på 36 meter, og vil kunne gi fartøy på størrelse med Hurtigruta tryggere seilas langs det værutsatte Stadhavet. Det er satt av 1 milliard kroner til prosjektet i andre halvdel av planperioden for NTP 2014 – 2023, og det er mulig oppstart etter 2018.

Visit Nordfjord og Prosjektgruppa for Stadt skipstunnel var vertskap for konferansen, og NCE Tourism stilte som fasilitator for workshop begge dager.

Postet av Dag J. Aksnes