Av Trond Amland, NCE Tourism Fjord Norway

IMG_2452

NCE Tourism var nylig på studietur til Paris sammen med partnerne innenfor museumssektoren.4 museumsbedrifter i Fjord Norge regionen deltok i et felles arrangement med Virke Museumsgruppen- VIRKE-NCE Tourism_Paris studietur til Paris 18.-20.1.2017.docx. På turen fikk deltakerne delta på en egen konferanse for museer som hadde fokus på økt kommersialisering og bedre forretningsdrift innen museer. Her fikk man høre foredrag fra representanter fra verdenskjente museer som bl.a. Tate Modern i London og van Gogh museet i Amsterdam. Turen ble også kombinert med besøk på kjente museer i Paris som Louver og Pomidou senteret. Partnerbedriftene fra NCE Tourism hadde også eget planleggingsmøte for videre satsing innenfor museene og fremtidig samarbeid med destinasjoner, spesielt innenfor området arkitektur. Det ble også tid til besøk hos innovasjon Norge kontoret i Paris der deltakerne fikk innblikk i Innovasjon Norge sin satsing i Frankrike og den norske ambassadens satsing innenfor fransk-norsk kultursamarbeid.

Alt i alt en meget utbytterik tur med mange inntrykk, impulser og lærdom fra internasjonalt arbeid, noe som kommer godt til nytte i NCE Tourism og partnernes satsing for å bli enda mer attraktiv i en internasjonal reiselivsammenheng.

 

Postet av Dag J. Aksnes