NCE Tourism Fjord Norway har de 2 siste årene hatt en samarbeid med en tilsvarende reiselivsklynge i Canada. Klyngen holder til i Quebec regionen i Canada og jobber mye med de samme oppgavene og utfordringene som vi her i Fjord Norge regionen arbeider med. Samarbeidet med klyngen i Canada har så langt fokusert på FoU samarbeid og utveksling av erfaringer knyttet til utvikling av aktivitets- og opplevelsesturisme. En delegasjon fra klyngen i Canada var på besøk i Norge i april i fjor, og i mars i år vil det bli arrangert en delegasjonsreise for partnere i NCE Tourism til Canada. Turen arrangeres i tidsrommet 14. -23. mars og går til Saguenay som ligger ved St. Lawrence elven i Quebec regionen i Canada.

Da arbeidet så langt har fokusert på forsknings- og utviklingsarbeid vil våre FoU partnere  delta på turen. I tillegg har vi 3-4 tilgjengelige plasser for bedriftspartnere i NCE T klyngen som kan tenke seg å delta på en studietur til Canada. Programmet for turen er tre-delt. Delegasjonen fra Norge skal delta på en konferanse som klyngen i Canada arrangerer omkring adventure tourism og med fokus på utvikling av trafikk i lavsesongen. FoU partnerne våre skal her presentere forskningsresultater  knyttet til temaet. Videre vil det bli arrangert studietur til en del aktivitets- og opplevelsesbedrifter i regionen med fokus på vinteraktiviteter. Det vil også bli anledning for bedriftene å ha en til en møte med bedrifter i Canada som man ønsker å innlede  et samarbeid med. Det vil også bli anledning for bedrifter som kan presentere relevante case studier å få gjort dette på konferansen.

Bedrifter som deltar på turen betaler selv sine reisekostnader (fly). Overnatting og de fleste måltider dekkes av arrangøren. Basert på interessen fra bedriftene vil vi velge ut de bedriftene som passer best for programmet og tilby disse en plass på turen.

Dersom din bedrift er interessert i å delta på turen kan dere sende en epost til NCE Tourism ved Dag  (dag@ncetourism.com ) eller Trond (trond@ncetourism.com).

Postet av Gry Bystøl